• Congruence, but no cascade - Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes 

   Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Khomich, Maryia; Kyle, Marcia; Lindholm, Markus; Rasconi, Serena; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Covariation in species richness and community structure across taxonomical groups (cross‐taxon congruence) has practical consequences for the identification of biodiversity surrogates and proxies, as well as theoretical ...
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2009 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, B.L.; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, L.; Saksgård, Randi; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, T.; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Ø. (NIVA-rapport;6021, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra 2009 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og ...
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2010 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6214, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6411, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”.
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Hagen, Dagmar; Framstad, Erik; Lund, Espen; Halvorsen, Godtfred A; Halvorsen, Gunnar; Bratli, Harald; Bruteig, Inga E.; Kålås, john Atle; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Økland, Tonje; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vergar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5627, Research report, 2008)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2007 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans¬portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. sammendragsrapport 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, B.L.; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, L.; Clarke, Nicholas; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, T.; Hesthagen, Trygve; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5986, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2009 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2010. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;6183, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2011. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Nygård, Torgeir; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind A. (NIVA-rapport;6379, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåkning av langtransporterte forurensninger 2008. Sammendragsrapport. Monitoring long-range trandboundary air pollutinon 2008. Summary report 

   Wollan, Anders K.; Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Bratli, Harald; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Halvorsen, Rune; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5810, Research report, 2009)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2008 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften? 

   Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;6605, Research report, 2013)
   Målet med dette prosjektet var å lage en oversikt over metadata som finnes for de store innsjøene i Norge og vurdere om dataene er tilstrekkelig til å kunne klassifisere økologisk og kjemisk tilstand. Metadata for vannkjemi, ...
  • ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7287, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra det tredje året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2017 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Øyeren, Mjøsa og Gjende ...
  • ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7414, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 4. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Iešjávri, Stuorajávri, ...
  • ØKOSTOR 2019: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7536, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 5. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2019 omfattet programmet følgende ti innsjøer: Nisser, Tinnsjå, Norsjø, ...
  • ØKOSTOR 2020: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, G.; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, D.; Havn, Torgeir Børresen; Jensen, Thomas Correll; Lie, Erik Friele; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7660-2021, Research report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 6. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2020 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Femunden, Gjende, Mjøsa, ...
  • ØKOSTOR 2021: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Haande, Sigrid; Schartau, Ann Kristin; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoit; Dokk, John Gunnar; Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Havn, Torgeir; Jensen, Thomas C.; Lie, Erik Friele; Lungrin, Elina; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi; Solberg, Ingrid; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7781-2022, Research report, 2022)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 7. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2021 omfattet totalt ti store innsjøer: Gjende, Mjøsa, Øyeren, ...
  • ØKOSTOR 2022: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Haande, Sigrid; Schartau, Ann Kristin; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoit; Dokk, John Gunnar; Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Jensen, Thomas C.; Lie, Erik Friele; Lungrin, Elina; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Seljestokken, Vegar; Solberg, Ingrid; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Thiemer, Kirstine; Walseng, Bjørn; Ida Dahl-Hansen (NIVA-rapport;7893-2023, Miljødirektoratet-rapport;M-2589, Research report, 2023)
   Rapporten presenterer resultatene fra det 8. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2022 omfattet totalt ti store innsjøer: Gjende, Krøderen, ...
  • ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7182, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer resultatene fra det andre året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2016 omfattet programmet fire innsjøer i Trøndelag: Selbusjøen, ...