• Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2018. 

   Økelsrud, Asle; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;7352, Research report, 2019)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her rapportering av overvåkingen av metaller, som har pågått siden 1991. ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2019. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7482, Research report, 2020)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2020. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7587, Research report, 2021)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2021. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7713, Research report, 2022)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2022. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7825-2023, Research report, 2023)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2023. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7942-2024, Research report, 2024)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter og rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Effect of pooled sampling in the MILFERSK program 

   Hjermann, Dag Øystein; Økelsrud, Asle; Jartun, Morten (NIVA-rapport;7925-2024, Research report, 2024)
   The MILFERSK monitoring program is studying the occurrence and biomagnification of contaminants in freshwater ecosystems, mainly Lake Mjøsa. For the last 10 years, individual samples of muscle and liver from brown trout ...
  • Effekter av ekstremværet «Hans» på vannkvaliteten i Mjøsa 

   Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7921-2023, Report, 2023)
   Ekstremværet «Hans» rammet store deler av Sør-Norge i august 2023, og førte til storflom i Gudbrandsdalslågen og rekordhøy vannstand i Mjøsa. Denne rapporten presenterer hvordan ekstremværet påvirket vannkvaliteten i Mjøsa ...
  • Environmental contaminants in freshwater food webs, 2021 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Ruus, Anders; Rundberget, Thomas; Vogelsang, Christian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Lund, Espen; Grung, Merete; Øxnevad, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Schlabach, Martin; Hanssen, Linda; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7794-2022, Research report, 2022)
   This report presents monitoring data from freshwater food webs and abiotic samples from Lake Mjøsa and Femunden within the Milfersk programme. Studies and monitoring of legacy and emerging contaminants have been carried ...
  • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden 

   Lusher, Amy; Buenaventura, Nina Tuscano; Eidsvoll, David; Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Jartun, Morten (NIVA-rapport;7326, Research report, 2018)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) tasked NIVA to investigate the presence of microplastics in one of Norway’s largest freshwater ecosystems, Lake Mjøsa, using monitoring methods which have been recently ...
  • Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7566, Research report, 2020)
   Konsentrasjoner av utvalgte miljøgifter er undersøkt i åtte forskjellige fiskearter i Nedre Nitelva. Fisk ble fanget ved to ulike stasjoner, en i den øvre og en i den nedre delen av vannforekomsten i august 2020. Det ble ...
  • Measuring riverine macroplastic: Methods, harmonisation, and quality control 

   Hurley, Rachel; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Nizzetto, Luca; Steindal, Eirik Hovland; Lin, Yan; Clayer, Francois; Emmerik, Tim van; Buenaventura, Nina Tuscano; Eidsvoll, David Pettersen; Økelsrud, Asle; Norling, Magnus Dahler; Adam, Hans Nicolai; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   River systems are a key environmental recipient of macroplastic pollution. Understanding the sources of macroplastic to rivers and the mechanisms controlling fate and transport is essential to identify and tailor measures ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk 

   Jonsson, Henrik; Økelsrud, Asle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7677, Research report, 2021)
   NIVA gir her en miljøkonsekvensvurdering knyttet til mulige, fremtidige utslipp av kjølevann fra Frier Tråk til Frierfjorden. To alternative rørtraséer, hhv. trasé nord og trasé sør, er vurdert. For utslippsdyp ≤10-20m er ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning (NIVA-rapport;7364, Research report, 2019)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle måle-stasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7483, Research report, 2020)
   Mjøsa’s hovedvannmasser var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand. Men vannet ved badeplassene rundt Mjøsa var grønt og grumsete i slutten av juli pga. en betydelig ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2020 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7604, Research report, 2021)
   Mjøsas hovedvannmasser var i god økologisk tilstand, bortsett fra i Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand pga. planteplankton. Også ved Skreia, Kise og Brøttum var det moderat tilstand for alge-biovolum, selv om samlet ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2021 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7734-2022, Research report, 2022)
   En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved hovedstasjonen (Skreia) og i ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel; Warner, Nicholas Alexander; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7397, Research report, 2019)
   This report studies the distribution and fate of contaminants such as mercury (Hg), cyclic volatile methylated siloxanes (cVMS: D4, D5, D6), brominated flame retardants (BFR, PBDEs), alkylphenols, organic phosphorous flame ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2019 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Götsch, Arntraut; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7545, Research report, 2020)
   This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...