• Funksjonsspesifikasjon Aquamonitor Surveillance and Information Versjon 1 og 2 

   Christiansen, Anne Bjørkenes; Wathne, Bente Margrethe; Brænden, Roar; Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6631, Research report, 2014)
   Spesifikasjonen baserer seg på hva som allerede fantes i NIVAs system Aquamonitor og hva som var mulig å utføre i ENSIS. Spesifikasjonen som er gitt her kan være ufullstendig. Den er gitt punktvis og til dels i en ...
  • Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016 

   Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7134, Research report, 2017-03)
   Kartleggingen av ålegras (Zostera marina) ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet (2015) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (2016). I 2015 ble Romsdalsfjordsystemet og Vigra til Nordøyane-området prioritert, ...
  • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

   Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
   Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
  • Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7303, Research report, 2018)
   Hensikten med oppdraget har vært å vurdere utbredelse og risiko for videre spredning av vasspest i Leira-vassdraget. I denne undersøkelsen har vi kombinert feltregistreringer med DNA (miljøDNA)-analyser. Til tross for at ...