• Application of flow cytometry in ballast water analysis - biological aspects 

   Hoell, Ingunn; Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Thuestad, Gunnar; Larsen, Aud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ballast water may, when discharged, cause the spread of nonindigenous and potentially invasive species. International ballast water treatment regulations have accelerated the development of new methods to detect, enumerate ...
  • Assessing Stress Resilience After Smolt Transportation by Waterborne Cortisol and Feeding Behavior in a Commercial Atlantic Salmon (Salmo salar) Grow-Out Recirculating Aquaculture System 

   Höglund, Erik; Fernandes, Paulo; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Rundberget, Thomas; Hess-Erga, Ole-Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Sampling protocols and water quality sensors have been developed to assess fish health and welfare in recirculating aquaculture systems (RASs). Still, the use of fish-based non-invasive welfare indicators, reflecting the ...
  • Bioorthogonal Non-canonical Amino Acid Tagging Combined With Flow Cytometry for Determination of Activity in Aquatic Microorganisms 

   Lindivat, Mathilde; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole-Kristian; Bratbak, Gunnar; Hoell, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this study, we have combined bioorthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) and flow cytometry (FCM) analysis, and we demonstrate the applicability of the method for marine prokaryotes. Enumeration of active ...
  • Classroom Model System for Aquaponics in Education 

   Hairabedian, Gabrielle; Barkved, Line Johanne; Hess-Erga, Ole-Kristian; Ribeiro, Anne Luise; Meland, Sondre; Maitre-Ekern, Eléonore; Øyen, Håkon; Tronerud, Theodor Tinius; Hovde, Ann Iren; Lindholt, Jonathan Grevstad; Sørensen, Line Gjeilo; Pettersen, Marte; Antonsen, Iselin (NIVA-rapport;7929-2024, Research report, 2024)
   This represents a classroom model system (CMS) or instructional tool for teachers to implement collaborative learning through different modules relevant to aquaponics. It can be adapted and customized as needed and utilizes ...
  • Comparing flow cytometry and microscopy in the quantification of vital aquatic organisms in ballast water 

   Peperzak, Louis; Zetsche, Eva-Maria; Gollasch, Stephan; Artigas, Luis Felipe; Bonato, Simon; Créach, Véronique; Vré, Pieter de; Dubelaar, George B.J.; Henneghien, Joël; Hess-Erga, Ole-Kristian; Langelaar, Roland; Larsen, Aud; Maurer, Brian N; Mosselaar, Albert; Reavie, Euan D; Rijkeboer, Machteld; Tobiesen, August E.Dessen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The ability to quantify vital aquatic organisms in the 2–50 µm size range was compared between five different flow cytometers and several different microscopes. Counts of calibration beads, algal monocultures of different ...
  • Comparing flow cytometry and microscopy in the quantification of vital aquatic organisms in ballast water, Journal of Marine Engineering & Technology 

   Peperzak, Louis; Zetsche, Eva-Maria; Gollasch, Stephan; Artigas, Luis Felipe; Bonato, Simon; Créach, Véronique; Vré, Pieter de; Dubelaar, George B.J.; Henneghien, Joël; Hess-Erga, Ole-Kristian; Langelaar, Roland; Larsen, Aud; Maurer, Brian N; Mosselaar, Albert; Reavie, Euan D; Rijkeboer, Machteld; Tobiesen, August E.Dessen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The ability to quantify vital aquatic organisms in the 2–50 µm size range was compared between five different flow cytometers and several different microscopes. Counts of calibration beads, algal monocultures of different ...
  • Dual staining with CFDA-AM and SYTOX Blue in flow cytometry analysis of UV-irradiated Tetraselmis suecica to evaluate vitality 

   Olsen, Ranveig Ottøy; Hess-Erga, Ole-Kristian; Larsen, Aud; Hoffmann, Friederike; Thuestad, Gunnar; Hoell, Ingunn Alne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   After disinfection of ballast water, it is crucial to detect organisms and determine their vitality to assess the performance of the chosen treatment technique. Ultraviolet (UV) irradiation is a treatment technology commonly ...
  • Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Åtland, Åse; Kvam, Olaug Vetti; Berland, Magne; Hansen, Espen; Melingen, Geir Olav (NIVA-rapport;7227, Research report, 2018)
   Det ble etablert et aquaponics-anlegg på Akvariet i Bergen og samtidig ble konseptet; integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) presentert. Systemet ble designet for å ivareta de biologiske kravene så godt det lot seg gjøre, ...
  • Evaluation of factors influencing disinfection efficacy for aquaculture 

   Wennberg, Aina Charlotte; Martins, Samantha Eslava; Furseth, Kamilla; Tobiesen, August E.Dessen; Hess-Erga, Ole-Kristian (NIVA-rapport;7801-2022, Research report, 2022)
   Disinfectants falls within the scope of the Biocidal Products Regulation (BPR), however, there are no specific guidance on how to test the efficacy of disinfectants for use in aquaculture. The Norwegian Medicines Agency ...
  • Flow Cytometric Analysis of Bacterial Protein Synthesis: Monitoring Vitality After Water Treatment 

   Lindivat, Mathilde; Bratbak, Gunnar; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole-Kristian; Hoell, Ingunn Alne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bacterial vitality after water disinfection treatment was investigated using bio-orthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) and flow cytometry (FCM). Protein synthesis activity and DNA integrity (BONCAT–SYBR ...
  • Klasseromsmodellsystem for akvaponi i utdanningen 

   Hairabedian, Gabrielle; Barkved, Line Johanne; Hess-Erga, Ole-Kristian; Ribeiro, Anne Luise; Meland, Sondre; Maitre-Ekern, Eléonore; Øyen, Håkon; Tronerud, Theodor Tinius; Hovde, Ann Iren; Lindholt, Jonathan Grevstad; Sørensen, Line Gjeilo; Pettersen, Marte; Antonsen, Iselin (NIVA-rapport;7930-2024, Research report, 2024)
   Denne rapporten presenterer et klasseromsmodellsystem (KMS) eller undervisningsverktøy som kan brukes av lærere for å sikre kollektiv læring gjennom formidling av moduler knyttet til akvaponi. Det kan tilpasses og ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

   Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7517, Research report, 2020)
   En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs ...
  • Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Johannessen, Torill Vik; Åtland, Åse (NIVA-rapport;6782, Research report, 2015)
   Prosjektet «Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)».har blitt utført i samarbeid med industrideltagerne Sterling White Halibut ...
  • Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Furseth, Kamilla; Dale, Trine (NIVA-rapport;7796-2022, Research report, 2022)
   Nåværende søknadsprosess legger ikke tilstrekkelig til rette for god utslippskontroll og miljøovervåking. En kombinasjon av en god veileder, oppdatert/tilpasset søknadskjema og obligatorisk forhåndskonferanse vil sikre ...
  • Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem (AQP Vest) 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Gjesteland, Ingrid; Wolff, Silje Aase; Vikingstad, Erik (NIVA-rapport;6581, Research report, 2013)
   Norsk landbasert yngel- og settefiskproduksjon av laksefisk er i endring. Utviklingen går mot større og færre enheter hvor vannet resirkuleres og renses for avfallsstoffer. Disse avfallsstoffene representerer en resurs og ...
  • Vannkvalitet i marin yngelproduksjon 

   Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (NIVA-rapport;6880, Research report, 2015)
  • Var forurensning fra utfyllingsarbeid ved Northern Lights landanlegg årsaken til at mye laks døde etter avlusning i oppdrettsanlegget Ljøsøy N? 

   Beyer, Jonny; Meland, Sondre; Hess-Erga, Ole-Kristian; Vogt, Rolf David; Drivdal, Magnus Bjørn; Thoen, Even; Åtland, Åse (NIVA-rapport;7904-2023, Research report, 2023)
   NIVA har på oppdrag fra Northern Lights’ landanlegg (NLL) utført en faglig vurdering av hendelsen der unormalt mye oppdrettslaks døde hos Blom Fiskeoppdrett (BF) etter en ferskvannsbehandling i brønnbåt i juni 2021. ...