• Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder 

   Hindar, Atle; Selvik, John Rune; Christiansen, Anne Bjørkenes; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;6789, Research report, 2015)
   Klassifisering etter vannforskriften og tiltaksanalyser krever god kunnskap om biologiske forhold og stoffkonsentrasjon i vassdragene. Tiltaksanalyser må være basert på dokumentert fordeling av tilførsler mellom kjente ...
  • Climate mitigation and intensified forest management in Norway: To what extent are surface waters safeguarded? 

   Sundnes, Frode; Karlsson, Marianne; Platjouw, Froukje Maria; Clarke, Nicholas; Kaste, Øyvind; Valinia, Salar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   While the role of forestry in mitigating climate change is increasingly subject to political commitment, other areas, such as water protection, may be at risk. In this study, we ask whether surface waters are sufficiently ...
  • Forsuringsstatus og forslag til tiltaksstrategi for Otras lakseførende strekning 

   Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7320, Research report, 2018)
   Til tross for betydelige reduksjoner i sur nedbør og forsurende industriutslipp, er det sannsynligvis et forsuringsproblem for anadrom fisk i Otra. Vannkvaliteten ut av Byglandsfjorden er forholdsvis god, mens avrenningen ...
  • Framskrivninger for vann Muligheter for å overføre dagens metodikk for klimagassframskrivninger til avrenning av næringsstoffer fra jordbrukssektoren og økologisk tilstand i vannforekomster 

   Skjellum, Solrun Figenschau; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Sample, James Edward; Enge, Caroline; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Walland, Finn; Øygarden, Lillian; Eggestad, Hans Olav (NIVA-rapport;7602, Research report, 2021)
   Arbeidet har sett på muligheten for å overføre dagens metodikk for «klimagassframskrivninger i jordbrukssektoren» til «avrenning av næringsstoffer til vann fra jordbruksaktivitet og økologisk tilstand i vannforekomster». ...
  • Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems 

   Frigstad, Helene; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Kvalsund, Karsten; Christensen, Guttorm; Bellerby, Richard; Sørensen, Kai; Norli, Marit; King, Andrew Luke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Coastal ecosystems are of high ecological and socioeconomic importance and are strongly influenced by processes from land, sea, and human activities. In this study, we present physical, chemical, and biological observations ...
  • Intensified forestry as a climate mitigation measure alters surface water quality in low intensity managed forests 

   Valinia, Salar; Kaste, Øyvind; Wright, Richard F. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Climate change has led to a focus on forest management techniques to increase carbon (C) sequestration as a mitigation measure. Fertilisation and increased removal of biomass have been proposed. But these and other forest ...
  • Intensified forestry as a climate mitigation measure – how can it affect critical loads for S and N deposition? 

   Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Valinia, Salar (NIVA-rapport;7436, Research report, 2019)
   More intensive forestry has been proposed in Norway as a climate mitigation measure. Growing forests capture CO2 from the atmosphere and the harvested biomass can comprise a carbon sink. Changes in forestry practices, ...
  • Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? 

   Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since the 1980s nuisance growth of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus has been observed in an increasing number of rivers and lakes in Europe. Freshwater acidification, lake liming, as well as the impact of hydropower ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Modelling phosphorus loading and algal blooms in a Nordic agricultural catchment-lake system under changing land-use and climate 

   Couture, Raoul-Marie; Tominaga, Koji; Starrfelt, Jostein; Moe, S. Jannicke; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   A model network comprising climate models, a hydrological model, a catchment-scale model for phosphorus biogeochemistry, and a lake thermodynamics and plankton dynamics model was used to simulate phosphorus loadings, total ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

   Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7517, Research report, 2020)
   En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs ...
  • The Norwegian river monitoring programme 2019 – water quality status and trends 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Kaste, Øyvind; Sample, James Edward; Hjermann, Dag Øystein; Norling, Magnus Dahler; Guerrero, Jose-Luis; Allan, Ian; Nizzetto, Luca (NIVA-rapport;7564, Research report, 2020)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coastline are monitored for chemical and hydrological parameters. It is a continuation of river monitoring ...
  • The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends in 2018 

   Gundersen, Cathrine Brecke; Kaste, Øyvind; Sample, James Edward; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Selvik, John Rune; Hjermann, Dag Øystein; Norling, Magnus Dahler; Guerrero, Jose-Luis (NIVA-rapport;7441, Research report, 2019)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coastline are monitored for chemical and hydrological parameters. It is a continuation of a former monitoring programme, ...
  • Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey 

   Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   1. Invasive species can transform aquatic ecosystems, and the nuisance growth of the freshwater macrophyte Juncus bulbosus has become a problem in many lakes and rivers in northern Europe. It affects biodiversity strongly ...
  • Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster 

   Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7471, Research report, 2020)
   I forbindelse med at skal bygges ny E39 øst for Mandal er det gjennomført en førkartlegging av vannforekomster som blir berørt av veiprosjektet. Programmet har pågått i perioden oktober 2018 – oktober 2019 og har bestått ...
  • Organic nitrogen steadily increasing in Norwegian rivers draining to the Skagerrak coast 

   Deininger, Anne; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; Austnes, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Declining atmospheric nitrogen (N) deposition, through reduction in the direct input of inorganic N, may result in less inorganic N being leached from soils to freshwaters (dissolved inorganic N = DIN). Declining sulphur ...
  • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

   Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
   Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
  • Potential impacts of a future Nordic bioeconomy on surface water quality 

   Marttila, Hannu; Lepistö, Ahti; Tolvanen, Anne; Bechmann, Marianne; Kyllmar, Katarina; Juutinen, Artti; Wenng, Hannah Tabea; Skarbøvik, Eva; Futter, Martyn; Kortelainen, Pirkko; Rankinen, Katri; Hellsten, Seppo; Kløve, Bjørn; Kronvang, Brian; Kaste, Øyvind; Solheim, Anne Lyche; Bhattacharjee, Joy; Rakovic, Jelena; de Wit, Heleen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Nordic water bodies face multiple stressors due to human activities, generating diffuse loading and climate change. The ‘green shift’ towards a bio-based economy poses new demands and increased pressure on the environment. ...