• Fargemerking av lakserogn i Glomma kultiveringsanlegg, Borregaard, 2014 

   Lund, Espen; Rustadbakken, Atle; Hokseggen, Torunn (NIVA-rapport;6763, Research report, 2014)
   Når egg- eller larveoverlevelse i substratet er begrensende for produksjon av smolt fra ei elv, vil utsetting av kunstig klekket fisk kunne virke avbøtende. Fra Glomma kultiveringsanlegget ble det våren 2014 satt ut ...
  • Individual heterogeneity and early life conditions shape growth in a freshwater top predator 

   Nater, Chloé Rebecca; Rustadbakken, Atle; Ergon, Torbjørn; Langangen, Øystein; Moe, S. Jannicke; Vindenes, Yngvild; Vøllestad, Leif Asbjørn; Aass, Per (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Body size can have profound impacts on survival, movement, and reproductive schedules shaping individual fitness, making growth a central process in ecological and evolutionary dynamics. Realized growth is the result of a ...
  • Long-term mark-recapture and growth data for large-sized migratory brown trout (Salmo trutta) from Lake Mjøsa, Norway 

   Moe, S. Jannicke; Nater, Chloé Rebecca; Rustadbakken, Atle; Vøllestad, Leif Asbjørn; Lund, Espen; Qvenild, Tore; Hegge, Ola; Aass, Per (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Long-term data from marked animals provide a wealth of opportunities for studies with high relevance to both basic ecological understanding and successful management in a changing world. The key strength of such data is ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2011 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Rustadbakken, Atle; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6357, Research report, 2012)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og zooplankton (Mysis relicta) fra ...
  • Size‐ and stage‐dependence in cause‐specific mortality of migratory brown trout 

   Nater, Chloe Rebecca; Vindenes, Yngvild; Aas, Per; Cole, Diana; Langangen, Øystein; Moe, S. Jannicke; Rustadbakken, Atle; Turek, Daniel; Vøllestad, Leif Asbjørn; Ergon, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Evidence‐based management of natural populations under strong human influence frequently requires not only estimates of survival but also knowledge about how much mortality is due to anthropogenic vs. natural causes. This ...
  • Sjøauren i Lærdalselva; vekstmønster og fjordvandringar før og no 

   Kristensen, Torstein; Urke, Henning A.; Haugen, Thrond O.; Rustadbakken, Atle; Alfredsen, Jo A.; Alfredsen, Knut; Rosseland, Bjørn O. (NIVA-rapport;6122, Research report, 2011)
   Forsknings- og utgreiingsarbeid knytt til behandlingar mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva har framskaffa interessante data på sjøaurestamma sin biologi. Telemetristudiar av vandringsåtferd i elv og fjord er gjennomførde. ...
  • Tilstandsvurdering av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune 2013 

   Rustadbakken, Atle; Bøe, Kristin (NIVA-rapport;6657, Research report, 2014)
   På oppdrag fra Sølensjøen Lotteierforening har det blitt utarbeidet en statusbeskrivelse av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at lite endringer har forekommet siden forrige ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard 

   Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (NIVA-rapport;6941, Research report, 2016)
   Basert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer utformet og gjennomførte NIVA et program for tiltaksorientert overvåking av Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo i henhold til vannforskriften ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Glomma 2014 – Utslipp fra Borregaard 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (NIVA-rapport;6766, Research report, 2015)
   Borregaard har installert nytt renseanlegg for å redusere sine utslipp av lettomsettelig organisk materiale til Glomma. Basert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer har NIVA utformet et ...
  • Towards a future without stocking: harvest and river regulation determine long-term population viability of migratory salmonids 

   Nater, Chloe Rebecca; Stubberud, Marlene Wæge; Langangen, Øystein Ole Gahr; Rustadbakken, Atle; Moe, S. Jannicke; Ergon, Torbjørn; Vøllestad, Leif Asbjørn; Vindenes, Yngvild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Freshwater species are particularly vulnerable to emerging threats linked to climate change because they are often already heavily impacted by habitat destruction, pollution, and exploitation. For many harvested populations ...
  • Utforming av badestrender i Mjøsa ved Brumunddal med hensyn til erosjon og vannkvalitet 

   Tjomsland, Torulv; Rustadbakken, Atle (NIVA-rapport;6824, Research report, 2015)
   Ringsaker kommune har som mål å lage badestrender og arealer til fritidsbruk i og ved Mjøsa ved Brumunddal. De to hovedområdene kalles Bystranda i nord og Holmene i sør. Vi anbefaler å bruke «meget grov sand», dvs. korn ...
  • Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva 

   Bækken, Torleif; Rustadbakken, Atle; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Sandaas, Kjell; Billing, Håkan (NIVA-rapport;6240, Research report, 2011)
   Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. ...