• A Framework for the Development, Design and Implementation of a Sustained Arctic Ocean Observing System 

   Lee, Craig M.; Starkweather, Sandy; Eicken, Hajo; Timmermans, Mary-Louise; Wilkinson, Jeremy; Sandven, Stein; Dukhovskoy, Dmitry; Gerland, Sebastian; Grebmeier, Jacqueline; Intrieri, Janet M.; Kang, Sung-Ho; McCammon, Molly; Nguyen, An T.; Polyakov, Igor; Rabe, Benjamin; Sagen, Hanne; Seeyave, Sophie; Volkov, Denis; Beszczynska-Möller, Agnieszka; Chafik, Léon; Dzieciuch, Matthew; Goni, Gustavo; Hamre, Torill; King, Andrew Luke; Olsen, Are; Raj, Roshin Pappukutty; Rossby, Thomas; Skagseth, Øystein; Søiland, Henrik; Sørensen, Kai (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Rapid Arctic warming drives profound change in the marine environment that have significant socio-economic impacts within the Arctic and beyond, including climate and weather hazards, food security, transportation, ...
  • Absorption properties of high-latitude Norwegian coastal water: The impact of CDOM and particulate matter 

   Cirennima, X; Hamre, Børge; Sørensen, Kai; Zhao, Lu; Stamnes, Knut; Erga, Svein Rune; Norli, Marit; Stamnes, Jakob J.; Chen, Yi-Chun; Frette, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We present data from measurements and analyses of the spectral absorption due to colored dissolved organic matter (CDOM), total suspended matter (TSM), phytoplankton, and non-algal particles (NAP) in high-latitude northern ...
  • Autonomous Surface and Underwater Vehicles as Effective Ecosystem Monitoring and Research Platforms in the Arctic—The Glider Project 

   Camus, Lionel; Andrade, Hector; Aniceto, Ana Sofia; Aune, Magnus; Bandara, Kanchana; Basedow, Sünnje Linnéa; Christensen, Kai Håkon; Cook, Jeremy; Daase, Malin; Dunlop, Katherine Mary; Falk-Petersen, Stig; Fietzek, Peter; Fonnes, Gro; Ghaffari, Peygham; Gramvik, Geir; Graves, Inger; Hayes, Daniel; Langeland, Tor; Lura, Harald; Kristiansen, Trond; Nøst, Ole Anders; Peddie, David; Pederick, Joel; Pedersen, Geir; Sperrevik, Ann Kristin; Sørensen, Kai; Tassara, Luca; Tjøstheim, Sigurd; Tverberg, Vigdis; Dahle, Salve (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Effective ocean management requires integrated and sustainable ocean observing systems enabling us to map and understand ecosystem properties and the effects of human activities. Autonomous subsurface and surface vehicles, ...
  • CDOM absorption properties of natural water bodies along extreme environmental gradients 

   Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Stamnes, Jakob J.; Chen, Yi-Chun; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Lu, Daren; Xing, Qianguo; Muyimbwa, Dennis; Ssenyonga, Taddeo; Stamnes, Knut; Erga, Svein Rune (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present absorption properties of colored dissolved organic matter (CDOM) sampled in six different water bodies along extreme altitudinal, latitudinal, and trophic state gradients. Three sites are in Norway: the mesotrophic ...
  • Estimation of upward radiances and reflectances at the surface of the sea from above-surface measurements 

   Kleiv, Øyvind; Folkestad, Are; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai; Aas, Eyvind (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   During 4 field days in the years 2009–2011, 22 data sets of measurements were collected in the inner Oslofjord, Norway. The data consist of recordings of spectral nadir radiances in air and water as well as spectral downward ...
  • Evaluering av oseanografiske produkter fra satellittsensoren MODIS 

   Sørensen, Kai (NIVA-rapport;4902, Research report, 2004)
   Det er gjennomført en evaluering av satellittsensoren MODIS for norske farvann og interesser. For valideringen er det benyttet feltdata innsamlet fra ferger i faste ruter i Skagerrak. MODIS Terra klorofyll-a produktet viser ...
  • FerryBox-assisted monitoring of mixed layer pH in the Norwegian Coastal Current 

   Reggiani, Emanuele R; King, Andrew L; Norli, Marit; Jaccard, Pierre; Sørensen, Kai; Bellerby, Richard G J (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The evaluation of marine carbonate system variability and the impacts of ocean acidification (OA) on coastal marine ecosystems increasingly rely on monitoring platforms capable of delivering near real-time in situ carbonate ...
  • Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems 

   Frigstad, Helene; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Kvalsund, Karsten; Christensen, Guttorm; Bellerby, Richard; Sørensen, Kai; Norli, Marit; King, Andrew Luke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Coastal ecosystems are of high ecological and socioeconomic importance and are strongly influenced by processes from land, sea, and human activities. In this study, we present physical, chemical, and biological observations ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Line ferries and cargo ships for the monitoring of marine contaminants of emerging concern: Application along a Europe-Arctic transect 

   Brumovský, Miroslav; Bečanová, Jitka; Sáňka, Ondřej; Løken, Katharina Bjarnar; Baho, Didier Ludovic; Sørensen, Kai; Nizzetto, Luca (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Contaminants of emerging concern (CEC) are a focus in marine protection. Several CECs are released with wastewater effluents to coastal environments and their offshore occurrence has been recently documented. Routine ...
  • Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll 

   Lundsør, Elisabeth; Stige, Leif Christian; Sørensen, Kai; Edvardsen, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this study we have compiled a long-term monitoring dataset from the inner Oslofjorden and supplemented it with short-term research data from the same station. Using generalized additive models analysing the data from ...
  • Marine phytoplankton community data and corresponding environmental properties from eastern Norway, 1896–2020 

   Lundsør, Elisabeth; Lømsland, Evy Rigmor; Johnsen, Torbjørn Martin; Engesmo, Anette; King, Andrew Luke; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Magnusson, Jan; Sørensen, Kai; Edvardsen, Bente; Eikrem, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Time series are essential for studying the long-term effects of human impact and climatic changes on the natural environment. Although data exist, no long-term phytoplankton dataset for the Norwegian coastal area has been ...
  • Optical water types of the Nordic Seas and adjacent areas 

   Aas, Eyvind; Højerslev, Niels Kristian; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   A new map of Jerlov's optical water types in the Nordic Seas and adjacent waters at 139 locations, as well as a table with statistical and geographical properties of the vertical attenuation coefficient of downward irradiance ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6371, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2011. En mer utfyllende beskrivelse av resultatene er presentert ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011- Vedleggsrapport 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Gjøsæter, Jakob; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Knutsen, Halvor; Kroglund, Tone; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6372, Research report, 2012)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere gitt reduserte utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært nær stabile de siste ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2010 Årsrapport 

   Walday, Mats; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars; Norling, Karl; Selvik, John Rune; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6184, Research report, 2011)
   Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både ...
  • Overvåking Ytre Oslofjord - tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2010. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars J.; Selvik, John Rune; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6125, Research report, 2011)
   Det gis en kort beskrivelse av undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser som er gjennomført i Ytre Oslofjord januar til desember 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av menneskeskapt fosfor og ...
  • Potential effects of reduced riverine inorganic particle loading on water quality in the Oslofjord region 

   Wallhead, Philip; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7611, Research report, 2021)
   A model investigation was carried out of the potential impacts of reduced riverine inorganic particle loading in the Oslofjord region. Some significant improvements in water clarity, particularly in the Glomma estuary, ...
  • Satellite water quality monitoring: Status report 2023 

   Harvey, E. Therese; Bakken, Sivert; Brockmann, Carsten; Böttcher, Martin; Engesmo, Anette; Haande, Sigrid; Lebreton, Carole; Philipson, Petra; Saesin, Pipatthra; Stelzer, Kerstin; Sørensen, Kai; Thrane, Jan-Erik (NIVA-rapport;7920-2023, Research report, 2023)
   This report covers the 1-year status report of the project Vannovervåking med satellitt 2023 – 2024 (2025)/ Satellite water quality monitoring 2023 –2024 (2025) funded by Miljødirektoratet/the Norwegian EnvironmentalAgency ...
  • Secchi depth in the Oslofjord-Skagerrak area: theory, experiments and relationships to other quantities 

   Aas, Eyvind; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Secchi depth and its relationships to other properties of the sea water in the Oslofjord–Skagerrak area have been investigated. White and black disks of different sizes have been applied, and the Secchi depth has been ...