NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2023 

  Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Kile, Maia Røst; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7947-2024, Research report, 2024)
  Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing i Glomma ved Borregaard i 2023. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, og identifisere ...
 • Revisjon av fjæreindeksen i Nordsjøen sør – Norskehavet sør, og av referanseverdier for bløtbunnsfauna i Skagerrak 

  Gitmark, Janne; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Moy, Siri; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7939-2024, Research report, 2024)
  De reduserte artslistene som benyttes for å beregne fjæreindeksen (RSLA/RSL) i økoregionene Nordsjøen sør, Nordsjøen nord og Norskehavet sør er revidert basert på fjæresonedata fra 356 stasjoner (totalt 663 undersøkelser). ...
 • Oppfølging av kalkingslokaliteter i Innlandet 

  Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kaste, Øyvind; Eikland, Knut Andreas (NIVA-rapport;7945-2024, Research report, 2024)
  Vi har på bakgrunn av tidligere overvåknings- og kalksluttrapporter fra gamle Oppland og Hedmark fylker, vannkjemiske data hentet ut fra Vannmiljø samt en oversikt over kalkede innsjøer (tidligere og pågående) utarbeidet ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS 

  Øxnevad, Sigurd; Eftevåg, Veronica Sæther; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7944-2024, Research report, 2024)
  NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS. I ...
 • Tiltaksorientert overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune i 2023 

  Persson, Jonas (NIVA-rapport;7940-2024, Research report, 2024)
  Denne rapporten omhandler bunndyrundersøkelser i 2023 i utvalgte bekker som påvirkes av avrenning fra steinbruddene i områdene Tvedalen og Tjølling i Larvik kommune. Data fra tidligere undersøkelser i området tilsier at ...
 • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2023. 

  Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7942-2024, Research report, 2024)
  Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter og rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
 • Kartlegging av økologisk tilstand i Vestfjorden (Tinnsjå), 2023 – forundersøkelse før oppstart av landbasert mat- og settefiskanlegg i Rjukan 

  Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7941-2024, Research report, 2024)
  NIVA har i 2023 gjennomført en forundersøkelse med vurdering av økologisk tilstand i Vestfjorden i Tinnsjå (Tinn kommune) på oppdrag fra Hima Seafood Rjukan AS. Bedriften har anlagt et landbasert sette- og matfiskanlegg i ...
 • Forprosjekt Ren Frier 

  Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre; Eek, Espen; Norling, Magnus; Ruus, Anders; Dillinger, Benno (NIVA-rapport;7937-2024, Research report, 2024)
  Rapporten benytter simuleringer til å utrede bidraget som f.eks. skipstrafikk inkl. oppankringsaktivitet, har på spredning av dioksinforbindelser fra sjøbunnen i Frierfjorden, samt effekten av tiltak i havne- og ...
 • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 24 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011-2023 

  Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7936-2024, Research report, 2024)
  Dette overvåkingsprogrammet er siste år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
 • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Viken, 2023, NIVA-rapport 7935-2024 

  Ballot, Andreas (NIVA-rapport;7935-2024, Research report, 2024)
  NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2023, med fokus på utvalgte fysisk-kjemiske parametere og planteplankton. Gjennomsnittlig konsentrasjon ...
 • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2023 – Andre behandlingsår 

  Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Garvik, Elise Solheim; Bærum, Kim Magnus; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist (NIVA-rapport;7934-2024, Research report, 2024)
  I august 2023 ble den andre av to kjemiske behandlinger gjennomført mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ...
 • Steps towards a status classification of Norwegian lakes using satellite data - method development and case studies 

  Harvey, E. Therese; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;7659-2021, Research report, 2021)
  Sentinel 2 & 3 data for 2016 to 2020 were processed with C2RCC processor for six lakes in the ØKOSTOR monitoring program: Mjøsa, Selbusjøen, Gjende, Røssvatnet, Snåsavatnet and Femunden. In this report we have taken steps ...
 • Classroom Model System for Aquaponics in Education 

  Hairabedian, Gabrielle; Barkved, Line Johanne; Hess-Erga, Ole-Kristian; Ribeiro, Anne Luise; Meland, Sondre; Maitre-Ekern, Eléonore; Øyen, Håkon; Tronerud, Theodor Tinius; Hovde, Ann Iren; Lindholt, Jonathan Grevstad; Sørensen, Line Gjeilo; Pettersen, Marte; Antonsen, Iselin (NIVA-rapport;7929-2024, Research report, 2024)
  This represents a classroom model system (CMS) or instructional tool for teachers to implement collaborative learning through different modules relevant to aquaponics. It can be adapted and customized as needed and utilizes ...
 • Klorbehandling i øvre Driva 2023 – Supplerende tiltak i hovedelv og utvalgte sidevassdrag oppstrøms fiskesperra i Driva 

  Holter, Tobias Houge; Hagen, Anders Gjørwad; Garvik, Elise Solheim; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Hansen, Peter Stig; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist; Bærum, Kim Magnus (NIVA-rapport;7932-2024, Research report, 2024)
  I august 2023 mottok gruppen «Gyroklor» en bestilling på klorbehandling i øvre deler av Driva som skulle gjennomføres i løpet av september 2023. I henhold til bestillingen var formålet med denne behandlingen «(…) å redusere ...
 • Trends and patterns in surface water chemistry in Europe and North America between 1990 and 2020, with a focus on calcium 

  Vogt, Rolf David; Agnieszka, Kolada; Arle, Jens; Austnes, Kari; Van Dam, Herman; Futter, Martyn; Fölster, Jens; Gundersen, Cathrine Brecke; Higgins, Scott N.; Houle, Daniel; Hruska, Jakub; Monteith, Don; Paterson, Andrew; Rogora, Michela; Sample, James Edward; Stoddard, John; Steingruber, Sandra; Ulanczyk, Rafak; Vuorenmaa, Jussi; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7931-2024, Research report, 2024)
  The report presents trends in major anions and cations, pH, TOC and bicarbonate in surface waters in Europe and North America from 1990 to 2020. Special attention is given to trends in calcium, which showed some unexpected ...
 • Økologisk tilstand i Glamslandsvassdraget, Lillesand 

  Hindar, Atle; Eriksen, Tor Erik; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6990-2016, Research report, 2016)
  Den økologiske tilstanden i Glamslandsvassdraget, Lillesand kommune er undersøkt i forbindelse med etablering av bedriften ReSiTec. Bedriften gjenvinner og renser metaller og mineraler, og har krav i sin utslippstillatelse ...
 • Biological intercalibration: Invertebrates 2023 

  Bodin, Christian Lucien; Velle, Gaute; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7927-2024, Report, 2024)
  The ICP Waters biological intercalibration of invertebrates was executed to harmonise taxonomic work across countries and is of high value in programmes where the focus is on community analyses, e.g., for the classification ...
 • Mapping the Governance of Sea Level Changes in Denmark, the Netherlands and the United Kingdom 

  Barkved, Line Johanne; Platjouw, Froukje Maria; Ramírez-Monsalve, Paulina; Friedrich, Laura (NIVA-rapport;7928-2024, Report, 2024)
  This report, commissioned by the Norwegian Environment Agency (NEA), explores and documents the governance of sea level changes in Denmark, the Netherlands and the United Kingdom. These sea level changes consist of the ...
 • Var forurensning fra utfyllingsarbeid ved Northern Lights landanlegg årsaken til at mye laks døde etter avlusning i oppdrettsanlegget Ljøsøy N? 

  Beyer, Jonny; Meland, Sondre; Hess-Erga, Ole-Kristian; Vogt, Rolf David; Drivdal, Magnus Bjørn; Thoen, Even; Åtland, Åse (NIVA-rapport;7904-2023, Research report, 2023)
  NIVA har på oppdrag fra Northern Lights’ landanlegg (NLL) utført en faglig vurdering av hendelsen der unormalt mye oppdrettslaks døde hos Blom Fiskeoppdrett (BF) etter en ferskvannsbehandling i brønnbåt i juni 2021. ...
 • Karakterisering og kildesporing av polysykliske aromatiske substanser (PAC) i sediment rundt Mongstad 

  Grung, Merete; Röhler, Laura; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7924-2024, Research report, 2024)
  Polysykliske aromatiske substanser (PAC) ble målt i sedimentprøver fra 16 stasjoner i Fensfjorden nær Mongstad oljeraffineri. PAC‐konsentrasjoner ble vurdert mot klassegrenser i vannforskriften, både AA‐EQS og MAC‐EQS. ...

View more