NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Contaminants in coastal waters of Norway 2019 

  Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Ø.; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Jenssen, Marthe T. S.; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Louise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7565, Report, 2020)
  This monitoring programme examines levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2019-investigation included analyses of more than 176 different contaminants or biological effect ...
 • ØKOSTOR 2019: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

  Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7536, Research report, 2020)
  Rapporten presenterer resultatene fra det 5. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2019 omfattet programmet følgende ti innsjøer: Nisser, Tinnsjå, Norsjø, ...
 • Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis 

  Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper (NIVA-rapport;7553, Research report, 2020)
  This pilot study demonstrates UAV-based image collection being a promising technology for plastic detection in beach zones and we recommend object-based image analysis and UAV-based data collection being further developed ...
 • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2019 

  Ruus, Anders; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Vogelsang, Christian; Schlabach, Martin; Götsch, Arntraut; Borgå, Katrine; Helberg, Morten (NIVA-rapport;7555, Research report, 2020)
  This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses of sediment and organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of blood and eggs from herring ...
 • Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper 

  Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7558, Research report, 2020)
  Miljødirektoratet har engasjert NIVA for å definere hvilke naturtyper i Norge som kan regnes innunder begrepet "saltmarshes". NIVA har gått gjennom ulike definisjoner og vurdert hvordan disse passer inn i det norske ...
 • Modelled Nitrosamine and Nitramine concentrations in Lake Elvåga following amine-based CO2 Capture at FOV Waste Incineration Plant at Klemetsrud 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Norling, Magnus Dahler; Clayer, Francois (NIVA-rapport;7520, Research report, 2020)
  Future levels of the carcinogenic- and potentially carcinogenic nitrosamines (NSAs) and nitramines (NAs), respectively, were modelled in the drinking water source, Lake Elvåga following the planned full-scale amine-based ...
 • Increased light attenuation in Norwegian coastal waters - A literature review 

  Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Deininger, Anne; Poste, Amanda (NIVA-rapport;7551, Research report, 2020)
  This report describes the results of a literature review on increased light attenuation and biological effects in Norwegian waters and comparable global coastal regions. An overview of research projects on increased light ...
 • Vurdering av utslipp av krom og nikkel i indre del av Vefsnfjorden 

  Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7546, Research report, 2020)
  Bakgrunnen for den vurderingen som er gjort i denne rapporten er at det har blitt registrert høye konsentrasjoner av krom og nikkel i blåskjell ute i fjorden. Basert på de vurderingene som er gjort her, så kan det sies at ...
 • Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous Decapoda in Danish marine waters 

  Knudsen, Steen Wilhelm; Møller, Peter Rask (NIVA-rapport;7544, Research report, 2020)
  We report the development of seven eDNA-based species-specific test systems for monitoring of marine Decapoda in Danish marine waters. The seven species are 1) Callinectes sapidus (blå svømmekrabbe), 2) Eriocheir sinensis ...
 • Intercomparison 2034: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn 

  Gundersen, Cathrine Brecke (NIVA-rapport;7549, Research report, 2020)
  21 laboratories from 13 countries accepted the invitation to join the ICP Waters chemical intercomparison and successfully reported results. The lower number of participants this year likely resulted from the global covid-19 ...
 • Undersøkelser av bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7539, Research report, 2020)
  Bergmesteren Raudsand AS planlegger utbygging av industriområdet ved Raudsand i Tingvollfjorden, noe som blant annet omfatter anleggsarbeider og oppstart av Deponi 2, og anleggsarbeider knyttet til sjøfylling og kaianlegg. ...
 • Analyses of polyaromatic compounds (PACs) and metals in sediment and mussels near Kubal aluminium smelter 

  Grung, Merete; Holmlund, Per; Johannesson, Linnea; Meland, Sondre; Macken, Ailbhe (NIVA-rapport;7547, Research report, 2020)
  In 2019 analyses of polyaromatic compounds (PACs) and metals was conducted in coastal waters around the Kubal smelter and surrounding waterbodies. Levels in both sediments (19 stations) and mussels (Limecola balthica, 5 ...
 • Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva med vannplanter som kvalitetselement 

  Demars, Benoît Olivier Laurent; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7552, Research report, 2020)
  Hensikten med prosjektet har vært å foreta en tilstandsvurdering av vannvegetasjonen på fem stasjoner i nedre del av Nitelva, inkludert stasjoner tilknyttet Dyneas overvåkingsprogram, og av Svellet. Nedre deler av Nitelva ...
 • Undersøkelser av vannvegetasjon i Svanevatn 

  Mjelde, Marit; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7548, Research report, 2020)
  Svanevatn ligger i Nautå naturreservat og er en utvalgt naturtype vernet iht. Naturmangfoldloven. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge vannvegetasjonen og vurdere om utbyggingen av flystasjonen på Evenes har ...
 • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

  Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7526, Research report, 2020)
  The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
 • Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år 

  Vogelsang, Christian; Kristiansen, Trond; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina; Pakhomova, Svetlana; Eidsvoll, David Pettersen; Staalstrøm, André; Beylich, Bjørnar André (NIVA-rapport;7541-2020, Research report, 2020)
  På oppdrag for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er det gjennomført en detaljert kartlegging av partikler av mikroplast i innløpet til Bekkelaget renseanlegg under ulike forhold i løpet av et helt år, og hvor det blir ...
 • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2019 – Occurrence and biomagnification 

  Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Götsch, Arntraut; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7545, Research report, 2020)
  This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...
 • Mercury Risk Evaluation, Risk Management and Risk Reduction Measures in the Arctic (ARCRISK) – Inception Report 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Steindal, Eirik Hovland; Moe, S. Jannicke; Yakushev, Evgeniy; Christensen, Guttorm; Kirk, Jane; Hintelmann, Holger; Frolova, Natalia; Terentjev, Petr; Roberts, Sarah (NIVA-rapport;7489, Research report, 2020)
  The project “Risk evaluation, risk reduction and risk management action plans for mercury in the Arctic – a circumpolar management approach” (ARCRISK) has been developed to address mercury pollution in the Arctic. The main ...
 • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

  Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
 • Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method 

  Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Blakseth, Tomas Adler; Skancke, Liv Bente; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7538, Research report, 2020)
  Concentrations of total nitrogen (TotN) in freshwater monitoring programs were unreliable for a limited period, probably because of inadequate sample digestion when using a modified version of method NS 4743 (“method A”) ...

View more