• Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. 

      Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir Aksel (NIVA-rapport;7323, Research report, 2018)
      Hensikten med oppdraget har vært å foreta undersøkelser av kransalgeforekomst og -status i Langvatn, Lavangsvatn og Kjerkvatn i 2018, samt foreslå et overvåkningsprogram for området. De tre innsjøene inngår i naturreservater ...