• Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer 

      Haande, Sigrid; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7285, Research report, 2018)
      Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle ...