• Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous species in Danish marine waters 

   Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Thaulow, Jens; Hesselsøe, Martin; Bekkevold, Dorte; Hansen, Brian Klitgaard; Jacobsen, Lars Magnus Wulf; Olesen, Christian Aakjaer; Møller, Peter Rask; Knudsen, Steen W. (NIVA-rapport;7204, Research report, 2018)
   The MONIS 3 project reports the development of 22 species-specific eDNA-based test systems for monitoring and mapping of the occurrence of non-indigenous species in Danish marine waters. The development has been undertaken ...
  • Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer 

   Haande, Sigrid; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7285, Research report, 2018)
   Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7255, Research report, 2018)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer ...
  • Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. 

   Mjelde, Marit; Dahl-Hansen, Geir Aksel (NIVA-rapport;7323, Research report, 2018)
   Hensikten med oppdraget har vært å foreta undersøkelser av kransalgeforekomst og -status i Langvatn, Lavangsvatn og Kjerkvatn i 2018, samt foreslå et overvåkningsprogram for området. De tre innsjøene inngår i naturreservater ...
  • Regrowth of kelp after removal of sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) 

   Carlsson, Pernilla Marianne; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7431, Research report, 2019)
   With few natural predators, green sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) have grown in numbers, grazed down large kelp forest areas in Northern Norway into urchin barrens. NIVA deployed three underwater cages ...
  • Utvidelse av Fv. 564 Ulsetstemma-Slettestølsvegen. Forundersøkelser av økologisk tilstand i vassdrag 

   Hobæk, Anders; Haraldstad, Tormod; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7331, Research report, 2018)
   I forbindelse med planarbeid for utvidelse av Fv. 564 Ulset-Slettestølvegen i Åsane i Bergen er det utført en forundersøkelse av økologisk tilstand i vassdrag innenfor planområdet, og vurdering av naturfaglige verdier. ...