Show simple item record

dc.contributor.authorRosten, Carolyn
dc.contributor.authorGozlan, R.E.
dc.contributor.authorLucas, Martyn C.
dc.date.accessioned2018-10-23T08:39:49Z
dc.date.available2018-10-23T08:39:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationVann. 2013, 48 (1), 89-95. http://vannforeningen.nonb_NO
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569064
dc.description.abstractThe critically endangered European eel is declining throughout its range and more information on which to base management plans is necessary. Here we present data collected by electrofishing and PIT telemetry on the habitat use and movements of eel in an English chalk stream in Dorset, southern UK. Eel were sampled quarterly for three years and movements between the main river and a side stream monitored by an in situ PIT detector. Eel abundance was highest in the side stream during summer and autumn and movement between the main river and side stream was greatest during spring, summer and autumn. Eel demonstrated nocturnal movements in/out of the side stream during spring and summer, however this diel pattern was not evident in autumn. The study demonstrates continual use of the connected floodplain by eel, underlining the importance of lateral connectivity to floodplain habitats to the species. Connectivity can be modified or lost by a number of anthropogenic activities such as hydropower and road culverts, but in many cases these can be avoided by proper and sound management. Key words: behaviour, Anguilla anguilla, movement, river connectivity, floodplain.nb_NO
dc.description.abstractDøgn- og sesongmessige vandringer hos den truede Europeiske ålen. Den Europeiske ålen(ål) er truet over hele dets utbredelsesområde og mer kunnskap om artens biologi og adferd er nødvendig for bedre forvaltning av arten. I denne artikkelen presenterer vi data for habitatbruk og forflytninger av ål i en kalkelv i Dorset, Sør-England basert på omfattende elektrofiske og PIT telemetri. Ål ble fanget fire ganger pr år og forflytninger mellom hovedelv og sidekanaler ble overvåket med hjelp av in situ PIT detektor i en periode på tre år. Det var høyeste forekomst av ål i sidekanalene om sommeren og høsten og det var omfattende forflytninger av ål mellom hovedelva og sidekanalene under vår, sommer og høst. Ålen hadde nattlige vandringer inn og ut av sidekanalene under vår og sommer, men denne døgn adferden var ikke tydelig om høsten når blankål startet sin utvandring mot sjøen. Studien demonstrerer ålen sin kontinuerlige bruk av flomområder og kanaler, og understreker viktigheten av å opprettholde forbindelsene fra hovedelva til disse habitatene for denne arten. Vannveier for fisk kan bli påvirket eller tapt ved en rekke antropogene aktiviteter slik som kraftutbygging og vei kulverter, men i en flere tilfeller kan dette ungåes ved god planlegging og kompetanse om fiskens adferd.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk vannforeningnb_NO
dc.titleDiel and seasonal movements of the critically endangered European eelnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber89-95nb_NO
dc.source.volume48nb_NO
dc.source.journalVannnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1068963
dc.relation.projectNERC: Lowland Catchment Research programmenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record