Now showing items 1-20 of 8131

  • Removal of a cyanotoxins mixture by loose nanofiltration membranes applied in drinking water production 

   Lebad, Mohamed Said; Ballot, Andreas; Vogelsang, Christian; Abdessemed, Djamal; Krzeminski, Pawel (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Cyanobacterial toxins may threaten human health if their levels in drinking water exceed certain thresholds. Therefore, it is important for water works that use raw water sources prone to cyanobacterial blooms to have ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2023 

   Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Kile, Maia Røst; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7947-2024, Research report, 2024)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing i Glomma ved Borregaard i 2023. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, og identifisere ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS 

   Øxnevad, Sigurd; Eftevåg, Veronica Sæther; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7944-2024, Research report, 2024)
   NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS. I ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2023. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7942-2024, Research report, 2024)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter og rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Oppfølging av kalkingslokaliteter i Innlandet 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kaste, Øyvind; Eikland, Knut Andreas (NIVA-rapport;7945-2024, Research report, 2024)
   Vi har på bakgrunn av tidligere overvåknings- og kalksluttrapporter fra gamle Oppland og Hedmark fylker, vannkjemiske data hentet ut fra Vannmiljø samt en oversikt over kalkede innsjøer (tidligere og pågående) utarbeidet ...
  • Revisjon av fjæreindeksen i Nordsjøen sør – Norskehavet sør, og av referanseverdier for bløtbunnsfauna i Skagerrak 

   Gitmark, Janne; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Moy, Siri; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7939-2024, Research report, 2024)
   De reduserte artslistene som benyttes for å beregne fjæreindeksen (RSLA/RSL) i økoregionene Nordsjøen sør, Nordsjøen nord og Norskehavet sør er revidert basert på fjæresonedata fra 356 stasjoner (totalt 663 undersøkelser). ...
  • Tiltaksorientert overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune i 2023 

   Persson, Jonas (NIVA-rapport;7940-2024, Research report, 2024)
   Denne rapporten omhandler bunndyrundersøkelser i 2023 i utvalgte bekker som påvirkes av avrenning fra steinbruddene i områdene Tvedalen og Tjølling i Larvik kommune. Data fra tidligere undersøkelser i området tilsier at ...
  • Kartlegging av økologisk tilstand i Vestfjorden (Tinnsjå), 2023 – forundersøkelse før oppstart av landbasert mat- og settefiskanlegg i Rjukan 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7941-2024, Research report, 2024)
   NIVA har i 2023 gjennomført en forundersøkelse med vurdering av økologisk tilstand i Vestfjorden i Tinnsjå (Tinn kommune) på oppdrag fra Hima Seafood Rjukan AS. Bedriften har anlagt et landbasert sette- og matfiskanlegg i ...
  • Forprosjekt Ren Frier 

   Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre; Eek, Espen; Norling, Magnus; Ruus, Anders; Dillinger, Benno (NIVA-rapport;7937-2024, Research report, 2024)
   Rapporten benytter simuleringer til å utrede bidraget som f.eks. skipstrafikk inkl. oppankringsaktivitet, har på spredning av dioksinforbindelser fra sjøbunnen i Frierfjorden, samt effekten av tiltak i havne- og ...
  • The Role of Coastal Yedoma Deposits and Continental Shelf Sediments in the Arctic Ocean Silicon Cycle 

   Ray, Nicholas E.; Martens, Jannik; Ajmar, Marco; Tesi, Tommaso; Yakushev, Evgeniy; Gangnus, Ivan; Strauss, Jens; Schirrmeister, Lutz; Semiletov, Igor; Wild, Birgit (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The availability of silicon (Si) in the ocean plays an important role in regulating biogeochemical and ecological processes. The Si budget of the Arctic Ocean appears balanced, with inputs equivalent to outputs, though it ...
  • Long-term rise in riverine dissolved organic carbon concentration is predicted by electrolyte solubility theory 

   Monteith, Donald T.; Henrys, Peter A.; Hruška, Jakub; de Wit, Heleen; Krám, Pavel; Moldan, Filip; Posch, Maximilian; Räike, Antti; Stoddard, John L.; Shilland, Ewan M.; Pereira, M. Gloria; Evans, Chris D. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The riverine dissolved organic carbon (DOC) flux is of similar magnitude to the terrestrial sink for atmospheric CO2, but the factors controlling it remain poorly determined and are largely absent from Earth system models ...
  • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 24 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011-2023 

   Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7936-2024, Research report, 2024)
   Dette overvåkingsprogrammet er siste år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Viken, 2023, NIVA-rapport 7935-2024 

   Ballot, Andreas (NIVA-rapport;7935-2024, Research report, 2024)
   NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2023, med fokus på utvalgte fysisk-kjemiske parametere og planteplankton. Gjennomsnittlig konsentrasjon ...
  • Does sedation with AQUI-S® mitigate transport stress and post transport mortality in ballan wrasse (Labrus bergyltae)? 

   Calabrese, Sara; Jonassen, Thor Magne; Steigum, Endre; Åsnes, Helga Øen; Imsland, Albert; Saude, Carolina Serra; Wergeland, Truls; Höglund, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Ballan wrasse (Labrus bergylta) are commonly used as cleaner fish in salmon farms as a biological treatment to mitigate sea lice infestation. Improved welfare for cleaner fish both during production of these fish and when ...
  • No additional stress of sublethal gas supersaturation in a landlocked population of Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to environmental acidification 

   Höglund, Erik; Loland, Lifen Zhou; Høgberget, Rolf; Skov, Peter Vilhelm; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The landlocked Atlantic salmon population “bleke” faces extinction due to environmental acidification (EA) and hydropower expansion in the Norwegian river Otra. Despite of restoration, unexpected mortality has been reported ...
  • Why is the Biotic ligand model so scarcely applied in Brazil? A review 

   de Souza, Nikolas Gomes Silveira; Weber, Laura Isabel; Saraiva, Victor Barbosa; Ferreira, Maria Inês Paes; de Paulo Santos de Oliveira, Vicente; Júnior, Jader Lugon; Hauser-Davis, Rachel Ann; Lopes, Renato Matos; Martins, Samantha Eslava; de Oliveira, Manildo Marcião (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Brazil boasts of large hydrographic basins, numerous lentic environments, and an extensive coastal region. These aquatic environments are susceptible to the presence of metals originated from both natural and anthropic ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2023 – Andre behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Garvik, Elise Solheim; Bærum, Kim Magnus; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist (NIVA-rapport;7934-2024, Research report, 2024)
   I august 2023 ble den andre av to kjemiske behandlinger gjennomført mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ...
  • Steps towards a status classification of Norwegian lakes using satellite data - method development and case studies 

   Harvey, E. Therese; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;7659-2021, Research report, 2021)
   Sentinel 2 & 3 data for 2016 to 2020 were processed with C2RCC processor for six lakes in the ØKOSTOR monitoring program: Mjøsa, Selbusjøen, Gjende, Røssvatnet, Snåsavatnet and Femunden. In this report we have taken steps ...
  • Classroom Model System for Aquaponics in Education 

   Hairabedian, Gabrielle; Barkved, Line Johanne; Hess-Erga, Ole-Kristian; Ribeiro, Anne Luise; Meland, Sondre; Maitre-Ekern, Eléonore; Øyen, Håkon; Tronerud, Theodor Tinius; Hovde, Ann Iren; Lindholt, Jonathan Grevstad; Sørensen, Line Gjeilo; Pettersen, Marte; Antonsen, Iselin (NIVA-rapport;7929-2024, Research report, 2024)
   This represents a classroom model system (CMS) or instructional tool for teachers to implement collaborative learning through different modules relevant to aquaponics. It can be adapted and customized as needed and utilizes ...
  • Klorbehandling i øvre Driva 2023 – Supplerende tiltak i hovedelv og utvalgte sidevassdrag oppstrøms fiskesperra i Driva 

   Holter, Tobias Houge; Hagen, Anders Gjørwad; Garvik, Elise Solheim; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Hansen, Peter Stig; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist; Bærum, Kim Magnus (NIVA-rapport;7932-2024, Research report, 2024)
   I august 2023 mottok gruppen «Gyroklor» en bestilling på klorbehandling i øvre deler av Driva som skulle gjennomføres i løpet av september 2023. I henhold til bestillingen var formålet med denne behandlingen «(…) å redusere ...