Recent Submissions

 • ESPIAL - Data review and evaluation of historical data (WP1) 

  Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Macken, Ailbhe (NIVA-rapport;7775-2022, Research report, 2022)
  The present report details the outcome of work package 1 of ESPIAL, with the aim of compiling the historical data from previous surveys at the aluminium sites in a common database and further to analyse the data. A graphical ...
 • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2021 

  Økelsrud, Asle; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7774-2022, Research report, 2022)
  Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Midtvangsbekken, Steinsrudbekken, Skolla og Kittilåa i Ringsaker kommune i 2021, med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Stasjoner opp- og nedstrøms hyttefelt ble undersøkt ...
 • Analytical procedures and interpretation basis for biomarkers used in environmental effect monitoring for the water column at the Norwegian continental shelf 

  Beyer, Jonny; Brooks, Steven (NIVA-rapport;7767-2022, Research report, 2022)
  Herein, method description documents for the biomarker parameters that are required or recommended by the current edition of the guidelines for offshore water column monitoring at the Norwegian shelf (M-300, revised version ...
 • Tørke og effekter på vannkvalitet og biota i lite påvirkede vassdrag i Norge 

  Thrane, Jan-Erik; Mcgovern, Maeve; Eriksen, Tor Erik; Persson, Jonas; Eikland, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7786-2022, Research report, 2022)
  I denne rapporten har vi har vi brukt overvåkingsdata fra lite påvirkede vassdrag for å studere effekter av tørke på vannkvalitet og biota. Vi sammenliknet vannkjemiske og biologiske data fra tørkesommeren 2018 (som våre ...
 • Episoder med skadelige alger og maneter i oppdrett- hva kan vi lære av erfaringer fra merdkanten 

  Dale, Trine; Borch, Trude Kristin; Bahr, Gjermund; Feest, Patricio; Cisterna, Fernanda (NIVA-rapport;7755-2022, Research report, 2022)
  Noen ganger forårsaker oppblomstringer av alger og maneter skadelig for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Et ferskt eksempel er oppblomstringen av Chrysochromulia leadbeateri i 2019 som ...
 • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2021 

  Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7734-2022, Research report, 2022)
  En samlet vurdering av planteplankton, fosforkonsentrasjon og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene i Norges største innsjø var i god økologisk tilstand i 2021. Ved hovedstasjonen (Skreia) og i ...
 • Oppfølgende undersøkelse av bløtbunnsfauna og sedimenter i Sandsfjorden i 2022 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7782-2022, Research report, 2022)
  Bløtbunnsfauna og sedimenter har blitt undersøkt på tre stasjoner utenfor Norsk Stein Jelsa sitt anlegg i Sandsfjorden i 2022. Hensikten med undersøkelsen har vært å se hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker tilstanden for ...
 • Litangen Lagune – marin landskapsarkitektur og naturbaserte villgjøringsløsninger. En tverrfaglig rapport laget av NIVA og Urbant HAV 

  Rinde, Eli; Sørensen, Elin T.; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7776-2022, Research report, 2022)
  Tilknyttet Litangen-Utvikling AS i Kragerø sine planer om å transformere Litangen kvartsbrudd til et område for fritidsboliger og rekreasjon for lokalbefolkningen og andre tilreisende, med en saltvannslagune som sentrum, ...
 • Third party field testing of BIO-UV TTPE UV system for type approval for Norwegian aquaculture application 

  Delacroix, Stephanie (NIVA-rapport;7785-2022, Research report, 2022)
  NIVA has carried out the required third part field testing of the TTPE2315 UV system supplied by BIOUV Group according to NVI’s testing requirements for type approval of disinfection systems for Norwegian aquaculture ...
 • Klimapåvirkning på viktige kystvannsarter 

  Kristiansen, Trond; Kvile, Kristina Øie; Aune, Magnus; Jensen, Jenny; Bellerby, Richard; Skjellum, Solrun Figenschau; Hairabedian, Gabrielle (NIVA-rapport;7773-2022, Research report, 2022)
  Vi beskriver statistisk nedskalering av det marine fysisk-biologiske klimaet for norskekysten under tre klimagassutslippscenarioer (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5). Resultatene inngår i beregningene for fremtidig habitatskvalitet ...
 • Vurdering av renseanlegg i Oslo- og Drammensfjorden Delrapport 1: Modellering av Drammensfjorden 

  Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7780-2022, Research report, 2022)
  Renseanleggene i Drammensfjorden har i dag en betydelig positiv effekt på fjorden. Uten renseanleggene ville konsentrasjon i overflatelaget av nitrat vært 4,5 % høyere og fosfat 10,3 % høyere. Hvis avløpsvannet fra de fire ...
 • Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management 

  Rodríguez-González, Patricia M.; Abraham, Eleni; Aguiar, Francisca; Andreoli, Andrea; Baležentienė, Ligita; Berisha, Naim; Bernez, Ivan; Bruen, Michael; Bruno, Daniel; Camporeale, Carlo; Čarni, Andraž; Chilikova-Lubomirova, Mila; Corenblit, Dov; Ćušterevska, Renata; Doody, Tanya; England, Judy; Evette, André; Francis, Robert; Garófano-Gómez, Virginia; González del Tánago, Marta; Gultekin, Yasar Selman; Guyard, Florian; Hellsten, Seppo; Hinkov, Georgi; Jakubínský, Jiří; Janssen, Philippe; Jansson, Roland; Kail, Jochem; Keles, Emine; Kelly-Quinn, Mary; Kidová, Anna; Kiss, Tímea; Kulvik, Mart; La Porta, Nicola; Laslier, Marianne; Latella, Melissa; Lorenz, Stefan; Mandžukovski, Dejan; Manolaki, Paraskevi; Martinez-Fernández, Vanesa; Merritt, David; Michez, Adrien; Milovanović, Jelena; Okruszko, Tomasz; Papastergiadou, Eva; Penning, Ellis; Pielech, Remigiusz; Politti, Emilio; Portela, Ana; Riis, Tenna; Škvorc, Željko; Slezák, Michal; Stammel, Barbara; Stella, John; Stesevic, Danijela; Stupar, Vladimir; Tammeorg, Olga; Tammeorg, Priit; Moe, Therese Fosholt; Urbanič, Gorazd; Villar, Marc; Vogiatzakis, Ioannis; Vrchovsky, Paul; Yousefpour, Rasoul; Zinke, Peggy; Zlatanov, Tzvetan; Dufour, Simon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Riparian zones are the paragon of transitional ecosystems, providing critical habitat and ecosystem services that are especially threatened by global change. Following consultation with experts, 10 key challenges were ...
 • One planet: one health. A call to support the initiative on a global science–policy body on chemicals and waste 

  Brack, Werner; Barcelo Culleres, Damia; Boxall, Alistair B. A.; Budzinski, Hélène; Castiglioni, Sara; Covaci, Adrian; Dulio, Valeria; Escher, Beate I.; Fantke, Peter; Kandie, Faith; Fatta-Kassinos, Despo; Hernández, Félix J.; Hilscherová, Klara; Hollender, Juliane; Hollert, Henner; Jahnke, Annika; Kasprzyk-Hordern, Barbara; Khan, Stuart J.; Kortenkamp, Andreas; Kümmerer, Klaus; Lalonde, Brice; Lamoree, Marja H.; Levi, Yves; Lara Martín, Pablo Antonio; Montagner, Cassiana C.; Mougin, Christian; Msagati, Titus; Oehlmann, Jörg; Posthuma, Leo; Reid, Malcolm James; Reinhard, Martin; Richardson, Susan D.; Rostkowski, Pawel; Schymanski, Emma; Schneider, Flurina; Slobodnik, Jaroslav; Shibata, Yasuyuki; Snyder, Shane Allen; Fabriz Sodré, Fernando; Teodorovic, Ivana; Thomas, Kevin V; Umbuzeiro, Gisela A.; Viet, Pham Hung; Yew-Hoong, Karina Gin; Zhang, Xiaowei; Zuccato, Ettore (Journal article, 2022)
  The chemical pollution crisis severely threatens human and environmental health globally. To tackle this challenge the establishment of an overarching international science–policy body has recently been suggested. We ...
 • How Characean algae take up needed and excrete unwanted ions – An overview explaining how insights from electrophysiology are useful to understand the ecology of aquatic macrophytes 

  Beilby, Mary J.; Bisson, Mary A.; Schneider, Susanne Claudia (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Characean algae have been a model plant for electrophysiology for many decades, due to the large size of the internodal cells and their robust recovery from invasive manipulation. The information gained from them has ...
 • Using environmental monitoring data from apex predators for chemicals management: towards better use of monitoring data from apex predators in support of prioritisation and risk assessment of chemicals in Europe 

  Treu, Gabriele; Slobodnik, Jaroslav; Alygizakis, Nikiforos; Badry, Alexander; Bunke, Dirk; Cincinelli, Alessandra; Claßen, Daniela; Dekker, Rene W. R. J.; Göckener, Bernd; Gkotsis, Georgios; Hanke, Georg; Duke, Guy; Jartun, Morten; Movalli, Paola; Nika, Maria-Christina; Rüdel, Heinz; Tarazona, Jose V.; Thomaidis, Nikolaos S.; Tornero, Victoria; Vorkamp, Katrin; Walker, Lee A.; Koschorreck, Jan; Dulio, Valeria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  A large number of apex predator samples are available in European research collections, environmental specimen banks and natural history museums that could be used in chemical monitoring and regulation. Apex predators ...
 • Monitoring of microplastic pollution in the Arctic: Recent developments in polymer identification, quality assurance and control (QA/QC), and data reporting 

  Primpke, Sebastian; Booth, Andy; Gerdts, Gunnar; Gomiero, Alessio; Kögel, Tanja; Lusher, Amy Lorraine; Strand, Jakob; Scholz-Böttcher, Barbara; Galgani, Francois; Provencher, Jennifer F; Aliani, Stefano; Patankar, Shreyas; Vorkamp, Katrin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The pollution of the environment with plastics is of growing concern worldwide, including the Arctic region. While larger plastic pieces are a visible pollution issue, smaller microplastics are not visible with the naked ...
 • Differences in Trophic Level, Contaminant Load, and DNA Damage in an Urban and a Remote Herring Gull (Larus argentatus) Breeding Colony in Coastal Norway 

  Keilen, Ellen Kristine; Borgå, Katrine; Thorstensen, Helene Skjeie; Hylland, Ketil; Helberg, Morten; Warner, Nicholas Alexander; Bæk, Kine; Reiertsen, Tone Kristin; Ruus, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Herring gulls (Larus argentatus) are opportunistic feeders, resulting in contaminant exposure depending on area and habitat. We compared contaminant concentrations and dietary markers between two herring gull breeding ...
 • Influences of climate change on long-term time series of persistent organic pollutants (POPs) in Arctic and Antarctic biota 

  Vorkamp, Katrin; Carlsson, Pernilla Marianne; Corsolini, Simonetta; de Wit, Cynthia A.; Dietz, Rune; Gribble, Matthew O.; Houde, Magali; Kalia, Vrinda; Letcher, Robert J.; Morris, Adam; Rigét, Frank F.; Routti, Heli Anna Irmeli; Muir, Derek C.G. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Time series of contaminants in the Arctic are an important instrument to detect emerging issues and to monitor the effectiveness of chemicals regulation, based on the assumption of a direct reflection of changes in primary ...
 • Short-term effects of macrophyte removal on aquatic biodiversity in rivers and lakes 

  Misteli, Benjamin; Pannard, Alexandrine; Aasland, Eirin; Harpenslager, Sarah Faye; Motitsoe, Samuel; Thiemer, Kirstine; Llopis, Stéphanie; Coetzee, Julie; Hilt, Sabine; Köhler, Jan; Schneider, Susanne Claudia; Piscart, Christophe; Thiébaut, Gabrielle (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Mass development of macrophytes is an increasing problem in many aquatic systems worldwide. Dense mats of macrophytes can negatively affect activities like boating, fishing or hydropower production and one of the management ...
 • Effects of waterlogging and elevated salinity on the allocation of photosynthetic carbon in estuarine tidal marsh: a mesocosm experiment 

  Li, Ya-Lei; Ge, Zhen-Ming; Xie, Li-Na; Li, Shi-Hua; Tan, Li-Shan; Hancke, Kasper (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Background and aim Coastal marshes and wetlands hosting blue carbon ecosystems have shown vulnerability to sea-level rise (SLR) and its consequent effects. In this study, we explored the effects of waterlogging and elevated ...

View more