Now showing items 1-20 of 946

  • Resipientgransking ved Tjeldbergodden - Aure i Møre og Romsdal 

   Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;2647, Research report, 1991)
   Det foreligg planer om etablering av gasskraftverk og matanolfabrikk på Tjeldbergodden på Nordmøre. NIVA har i denne samanheng på oppdrag frå STATKRAFT gjennomført målingar i sjøresipienten i løpet av 1990 og 1991. Det er ...
  • Sætersjøen i Nord-Odal: En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008 

   Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;5691-2008, Research report, 2008)
   På grunnlag av undersøkelser i 2008 kan Sætersjøen karakteriseres som en grunn, markert humuspåvirket, kalkfattig og næringsfattig innsjø med lave konsentrasjoner av næringsstoffer og små algemengder. Vannkvaliteten kan ...
  • Risiko for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk ved akuttutslipp til Gjersjøen 

   Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;5932, Research report, 2010)
   Rapporten beskriver mulige farer for forurensing av råvannet til Oppegård vannverk i Akershus ved akutt utslipp til Gjersjøen. Det er lagt vekt på å studere virkninger av utslipp som følge av uhell på vei i forbindelse ...
  • Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta) 

   Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   A thorough literature review has been undertaken to establish the first complete account of polychaetes recorded from the area around the volcanic island of Jan Mayen. The annotated checklist lists 121 species-level taxa, ...
  • In Inland China, Rice, Rather than Fish, Is the Major Pathway for Methylmercury Exposure 

   Zhang, Hua; Feng, Xinbin; Larssen, Thorjørn; Qiu, Guangle; Vogt, Rolf David (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Fish consumption is considered the primary pathway of methylmercury (MeHg) exposure for most people in the world. However, in the inland regions of China, most of the residents eat little fish, but they live ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder,2008 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6246, Research report, 2011)
   Fangsten av laks i Storelva i Holt er lavere enn forventet. Flere hypoteser er forkastet. De senere årene har fokus vært på: vil aluminium i brakkvann kunne hemme smoltens utvandring fra elv til hav? I 2007 og 2008 ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007 

   Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim (NIVA-rapport;6245, Research report, 2011)
   Storelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er ...
  • Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? 

   Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Seston is suspended particulate organic matter, comprising a mixture of autotrophic, heterotrophic and detrital material. Despite variable proportions of these components, marine seston often exhibits relatively small ...
  • Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability 

   Katsanevakis, Stelios; Smit, Anke Weber; Pipitone, Carlo; Leopold, Mardik; Cronin, Michelle; Scheidat, Meike; Doyle, Thomas K.; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; D'Anna, Giovanni; de Boois, Ingeborg; Dalpadado, Padmini; Damalas, Dimitrios; Fiorentino, Fabio; Garofalo, Germana; Giacalone, Vincenzo Maximiliano; Hawley, Kate; Issaris, Yiannis; Jansen, Jeroen; Rosten, Carolyn; Knittweis, Leyla; Kröncke, Ingrid; Mirto, Simone; Muxika, Iñigo; Reiss, Henning; Skjoldal, Hein Rune; Vöge, Sandra (Journal article, 2012)
  • Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia 

   Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K.; Jensen, Lasse Fast; Holm-Hansen, Tore Hejl; Jelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof Emil; Nielsen, Pernille; Norling, Pia Carina; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Holm, Mark Wejlemann; Hansen, Benni Winding; Dolmer, Per (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Pacific oyster (Crassostrea gigas) is an invasive species that has dispersed into Scandinavia during the last few decades. The objective of this study was to evaluate the effects of extreme winter conditions on the ...
  • Accumulation of polychlorinated biphenyls from contaminated sediment by Atlantic cod (Gadus morhua): Direct accumulation from resuspended sediment and dietary accumulation via the polychaete Nereis virens 

   Ruus, Anders; Daae, Ingrid Aarre; Hylland, Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bioaccumulation of sediment‐associated polychlorinated biphenyls (PCBs) was examined in Atlantic cod (Gadus morhua) through direct diffusion from the sediment (via the water phase) and through the food chain (dietary ...
  • Implications of elevated CO2 on pelagic carbon fluxes in an Arctic mesocosm study - an elemental mass balance approach 

   Czerny, Jan; Schulz, Kai G.; Boxhammer, Tim; Bellerby, Richard; Büdenbender, Jan; Engel, Anja; Krug, Sebastian A.; Ludwig, Andrea; Nachtigall, Kerstin; Nondal, Gisle; Niehoff, Barbara; Silyakova, Anna; Riebesell, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Recent studies on the impacts of ocean acidification on pelagic communities have identified changes in carbon to nutrient dynamics with related shifts in elemental stoichiometry. In principle, mesocosm experiments provide ...
  • Contrasting responses of DMS and DMSP to ocean acidification in Arctic waters 

   Archer, S.D.; Kimmance, S.A.; Stephens, J.A.; Hopkins, F.E.; Bellerby, Richard; Schulz, K.G.; Piontek, J.; Engel, A. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Increasing atmospheric CO2 is decreasing ocean pH most rapidly in colder regions such as the Arctic. As a component of the EPOCA (European Project on Ocean Acidification) pelagic mesocosm experiment off Spitzbergen in 2010, ...
  • Passive sampling methods for contaminated sediments: risk assessment and management 

   Greenberg, M.S.; Chapman, P.M.; Allan, Ian; Anderson, K.A.; Apitz, S.E.; Beegan, C.; Bridges, T.S.; Brown, S.S.; Cargill, J.G.; McCulloch, M.C.; Menzie, CA; Shine, J.P.; Parkerton, T.F. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper details how activity-based passive sampling methods (PSMs), which provide information on bioavailability in terms of freely dissolved contaminant concentrations (Cfree), can be used to better inform risk management ...
  • Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish 

   Solheim, Anne Lyche; Feld, Christian K.; Birk, Sebastian; Phillips, Geoff; Carvalho, Laurence; Morabito, Giuseppe; Mischke, Ute; Willby, Nigel; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Kolada, Agnieszka; Mjelde, Marit; Böhmer, Jürgen; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Argillier, Christine; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben L.; Poikane, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Data on phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish from more than 2000 lakes in 22 European countries were used to develop and test metrics for assessing the ecological status of European lakes as required ...
  • Pesticide risk assessment and management in a globally changing world—report from a European interdisciplinary workshop 

   Babut, Marc; Arts, Gertie H.; Caracciolo, Anna Barra; Carluer, Nadia; Domange, Nicolas; Friberg, Nikolai; Gouy, Vèronique; Grung, Merete; Lagadick, Laurent; Martin-Laurent, Fabrice; Mazzella, Nicolas; Pesce, Stèphane; Real, Benoit; Reichenberger, Stefan; Roex, Erwin W. M.; Romijn, Kees; Röttele, Manfred; Stenrød, Marianne; Tounebize, Julien; Vernier, Francoise; Vindimian, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Overvåking av vannmasser, blåskjell og o-skjell i Høyangsfjorden i 2012 

   Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6604;, Research report, 2013)
  • Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina) 

   Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The Stockholm Convention, which aspires to manage persistent organic pollutants (POPs) at the international level, was recently ratified in Bosnia and Herzegovina (BiH). Despite this fact, there is in general a paucity of ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6500, Research report, 2013)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og ...