• Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7556, Report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Biological intercalibration: Invertebrates 2023 

   Bodin, Christian Lucien; Velle, Gaute; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7927-2024, Report, 2024)
   The ICP Waters biological intercalibration of invertebrates was executed to harmonise taxonomic work across countries and is of high value in programmes where the focus is on community analyses, e.g., for the classification ...
  • Effekter av ekstremværet «Hans» på vannkvaliteten i Mjøsa 

   Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7921-2023, Report, 2023)
   Ekstremværet «Hans» rammet store deler av Sør-Norge i august 2023, og førte til storflom i Gudbrandsdalslågen og rekordhøy vannstand i Mjøsa. Denne rapporten presenterer hvordan ekstremværet påvirket vannkvaliteten i Mjøsa ...
  • Environmental Analysis of Imidacloprid in Norwegian Marine and Terrestrial Environments 

   Bæk, Kine; Reid, Malcolm (NIVA-rapport;7871-2023, Report, 2023)
   Norwegian Institute for Water Research (NIVA) was contracted by Benchmark Animal Health Norway AS to perform environmental sampling and chemical analysis of Imidacloprid. This associated with medicinal delicing treatments ...
  • Kartlegging av vandringshindre i vassdrag ved bruk av folkeforskning og AMBER Barrier Tracker-appen – et pilotprosjekt 

   Håll, Johnny; Barkved, Line; Enge, Caroline (NIVA-rapport;7909-2023, Report, 2023)
   NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført et pilotprosjekt (2020-23) om kartlegging av vandringshindre i vassdrag ved folkeforskning og konkret ved bruk av appen ‘AMBER Barrier Tracker’. Målet med prosjektet ...
  • Mapping the Governance of Sea Level Changes in Denmark, the Netherlands and the United Kingdom 

   Barkved, Line Johanne; Platjouw, Froukje Maria; Ramírez-Monsalve, Paulina; Friedrich, Laura (NIVA-rapport;7928-2024, Report, 2024)
   This report, commissioned by the Norwegian Environment Agency (NEA), explores and documents the governance of sea level changes in Denmark, the Netherlands and the United Kingdom. These sea level changes consist of the ...
  • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

   Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
   Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...
  • The Norwegian River Monitoring Programme 2022 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James; McGovern, Maeve; Skancke, Liv Bente; Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Skogan, Odd Arne (NIVA-rapport;7903-2023, Report, 2023)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coast are monitored for physical and chemical parameters. This report presents the current status (2022) ...
  • Towards sustainable waste management in Myanmar – key results from the project ‘Capacity building on waste management in the Bago Region’ 

   Nesheim, Ingrid; Szulecka, Julia; Baann, Cecilie; Hurley, Rachel; Nøklebye, Emmy; Phoo, May Thazin; Plassnig, Sara Noémie; Rognerud, Idun; San, Kyaw Min; Snekkevik, Vilde Kloster; Adam, Hans Nicolai (NIVA-rapport;7923-2023, Report, 2023)
   This report presents key results from the project ‘Capacity building on waste management in the Bago Region’. It synthesizes primary and secondary data on various aspects of waste management in the Bago Township, including ...