Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.authorBraaten, B.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorOen, H.nb_NO
dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:33:51Z
dc.date.available2014-08-01T10:33:51Z
dc.date.issued1992nb_NO
dc.identifier2743nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2096-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/206852
dc.description.abstractVirkninger av kjølevann med 3°C overtemperatur ble undersøkt over to år i eksperimentelle hard- og bløtbunssamfunn i bassenger ved Marin Forskningsstasjon Solbergstrand. Samfunnene etterliknet forholdene på 10-15 m dyp. Eksperimentet omfattet kjølevann alene og i kombinasjon med utslipp fra landbasert oppdrett. Overtemperaturen påvirket i liten grad vannets øvrige fysiske og kjemiske forhold. Overtemperaturen hadde omtrent i like stor grad positive som negative virkninger på enkeltarters vekst, omsetning og dødelighet. Det var også en signifikant virkning på samfunnstruktur på hardbunn, men ikke entydig på bløtbunn. Rekruttering til hardbunn ble i liten grad påvirket, men totalt rekruttert biomasse gikk ned. Den kombinerte belastningen ga først og fremst summerte og forsterkede virkninger, men også nøytraliserende, i forhold til enkeltbelastningene hver for seg. Forsøksresultatene bør først og fremst kunne overføres til naturlige bunnsamfunn langs kysten av Sør- og Vest-Norge, og til hele algevegetasjonsbeltet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatkraftnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2743nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectolje og gassnb_NO
dc.titleKombinerte effekter av kjølevann og oppdrett på marine bunnsamfunn. Et økosystemeksperimentnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber201nb_NO
dc.subject.keywordkjølevannseffektnb_NO
dc.subject.keywordfiskeoppdrettnb_NO
dc.subject.keywordhardbunnsamfunnnb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordbottom faunanb_NO
dc.subject.keywordthermalnb_NO
dc.subject.keywordeffluentnb_NO
dc.subject.keywordeffectsnb_NO
dc.subject.keywordsoftnb_NO
dc.relation.projectO-88143nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge