Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorAure, J.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherRygg, B. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.coverage.spatialSørlandskystennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:34:30Z
dc.date.available2014-08-01T10:34:30Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2827nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2228-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207083
dc.description.abstractDet var en øst-vest gradient i bløtbunnfaunaen. Faunaen vest for Farsund inneholdt til dels andre arter og var gjennomgående mer artsrik enn faunaen øst for Farsund. I selve Norskerenna strakte den vesttypiske faunaen seg lenger østover enn i området mellom Norskerenna og kysten. Øst-vest gradienten i artsmangfold kan delvis skyldes mindre organisk belastning og sedimentering i vestlige områder, men også zoogeografiske faktorer (bedre rekrutteringsmuligheter for atlantiske arter) kan bidra til det økte artmangfoldet vestover. Faunabildet som ble funnet i 1991 samsvarte i store trekk med det som ble funnet i 1990. Forekomsten av alger og dyr på hardbunn var tilnærmet normal. Det var en økning i artsantallet sammenlignet med 1988-90, da virkningene av giftalgen Chrysochromulina fremdeles var tydelige. Artssammensetningen fordelte stasjonene i to geografiske grupper: Øst for Kristiansand og vest for Kristiansand. Antall brunalgearter var høyere på Vestlandet. Lavest overflatesaltholdighet og høyest nitrogenkonsentrasjon hadde stasjonen innenfor Jomfruland. Fosfor økte noe vestover (med økende saltholdighet). Tendensen for nitrogen var omvendt. En kortvarig økning i næringssaltene ble observert i april 1991.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2827nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;510/93. TA-914/1993nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av trofiutviklingen i kystvannet langs Sør-Norge. Årsrapport 1991 og Samlerapport 1990-91nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.subject.keywordeutrofi marinnb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtrofiutviklingnb_NO
dc.subject.keywordhydrografinb_NO
dc.subject.keywordhydrokjeminb_NO
dc.subject.keywordhardbunnsamfunnnb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnfaunanb_NO
dc.subject.keywordsediment marin fjordnb_NO
dc.subject.keywordårsrapportnb_NO
dc.subject.keywordsamlerapportnb_NO
dc.subject.keywordbottom faunanb_NO
dc.subject.keywordlong-timenb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordhydrographynb_NO
dc.subject.keywordhydrochemistrynb_NO
dc.subject.keywordhard-bottomnb_NO
dc.subject.keywordcommunitynb_NO
dc.subject.keywordsoft-nb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.relation.projectO-90063nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge