Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBertssen, M.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorRosseland, B.O.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.spatialVosso, Hordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:35:23Z
dc.date.available2014-08-01T10:35:23Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2947nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2370-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207412
dc.description.abstractForsøk med eksponering av laksesmolt på et antall stasjoner i Vossovassdraget påviste tildels omfattende vannkvalitetsproblemer. Med unntak av en stasjon (Strandaelva), ble det påvist enten dødelighet, eller tap av klorid fra fiskens blodplasma, ved samtlige stasjoner etter 14 dagers eksponering. Dødelighet og tap av blodålasma klorid varierte mellom stasjonene, men var størst på stasjoner mest påvirket av surt vann (Teigdalselva). I Teigdalselva ble det observert død fisk i elva perioden før forsøksstart. Testing av laksesmoltens evne til å tolerere sjøvann ved bruk av en 24-timers sjøvannstest (34.5%) viste enda sterkere den negative påvirkningen fra vannkvaliteten. Mens all fisk fra Strandaelva overlevde, var det dødelighet ved alle andre stasjoner.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2947nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleEr laksen truet selv ved moderat forsuring? Eksempler fra Vosso, Hordaland, 1993nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.subject.keywordsur nedbørnb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordfysiologinb_NO
dc.subject.keyworddødelighetnb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordacid precipitationnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordphysiologynb_NO
dc.subject.keywordmortalitynb_NO
dc.relation.projectO-93087nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge