Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.otherLien, L. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:37:02Z
dc.date.available2014-08-01T10:37:02Z
dc.date.issued1994nb_NO
dc.identifier3137nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2609-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207953
dc.description.abstractStatens vegvesen vurderer å bygge vegtunneler på nordsiden av Drammenselva gjennom Drammen sentrum. På sørsiden av elva har Drammen kommune planer om å fylle ut elveløpet ytterligere. Undersøkelsen skal vurdere remobilisering av miljøgifter fra elvesedimenter ved de eventuelle inngrepene. Det ble påvist tildels høye konsentrasjoner av flere miljøgifter (kadmium, kobber, kvikksølv, bly og polyklorerte bifenyler) i de øverste laget av sedimentene spesielt på sørsiden i Drammenselva. På nordsiden og midten av elva oppstrøms Holmen er konsentrasjonene lavere, og sedimentlagene er tynne eller mangler helt. Graving av vegtunneler på nordsiden vil ikke medføre frigjøring av større mengder miljøgifter fra bunnen til vannmassene. Det er lite sannsynlig at ferdigstilte vegtunneler i elva vil frigjøre større mengder miljøgifter fra sedimentene. Utbygging av både vegtunneler i elva på nordsiden og utfylling av elvebredden på sydsiden vil sannsynligvis medføre resuspensjon og videre transport til Drammensfjorden av sedimenter med høye miljøgiftkonsentrasjoner. Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon for å angi mengden av trasportable miljøgifter i sedimentene. Ved eventuell utfylling av elvebredden på sydsiden bør det tas hensyn til at sedimentene har høye konsentrasjoner av miljøgifter. Dumping av masser kan medføre oppvirvling og transport av miljøgiftene nedover til Drammensfjorden. Spesielle tiltak med sedimentene (f.eks. tildekking, fjerning) bør vurderes før annen masse kjøres direkte på.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen, Buskerudnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3137nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsundersøkelsenb_NO
dc.titleKonsekvensanalyse "Lukket løsning Bragernes". Konsekvensanalyse for Drammenselva - trinn 1. Sedimentundersøkelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.subject.keywordsedimenternb_NO
dc.subject.keywordtungmetallernb_NO
dc.subject.keywordorganiske miljøgifternb_NO
dc.subject.keywordorganic micropollutantsnb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordsedimetsnb_NO
dc.relation.projectO-94176nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge