Show simple item record

dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.authorRaddum, G.nb_NO
dc.contributor.otherBjerknes, V. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:37:07Z
dc.date.available2014-08-01T10:37:07Z
dc.date.issued1994nb_NO
dc.identifier3147nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2625-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207983
dc.description.abstractKjemisk vannkvalitet i Kuvella og Lærdalselva og i brønner som mates fra Kuvella er undersøkt. Videre er det foretatt bunndyrundersøkelser og elfiske på bestemte stasjoner i Kuvella og Lærdalselva. Det er videre redegjort for eksisterende kjemiske og biologiske overvåkingsprogrammer i Lærdalselva. En del av drikkevannsbrønnene som mates fra Kuvella har høye konsentrasjoner av nitrogen og fosfor. Konsentrasjonsverdiene går ned når vannføringen i Kuvella øker. Bunndyrundersøkelsene viser normal tetthet og artssammensetning i Kuvella og Lærdalselva. Det kan se ut til at bunndyrtettheten i Lærdalselva kan ha økt noe etter regulering av vassdraget. Kuvella ble tørrlagt vinteren 1993-94 på grunn av lite nedbør og lave temperaturer. Dette førte til at den lakseførende delen av elva var tom for laks- og sjøaureunger i våren 1994. I Lærdalselva er tettheten av fiskeunger høye, og relativt uendret i forhold til tidligere undersøkelser.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesen, Sogn og Fjordanenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3147nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsamferdselnb_NO
dc.titleE16. Tunnel Auland-Lærdal Forhåndsregistrering av vannkvalitet, bunndyr og fisk i Lærdalselva og Kuvellanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.subject.keywordstamvei-tunnelnb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordlaksefisknb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keywordhighwaynb_NO
dc.subject.keywordtunnelnb_NO
dc.subject.keywordbenthicnb_NO
dc.subject.keywordinvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordsalmonidesnb_NO
dc.relation.projectO-93248nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge