Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorBokn, T.nb_NO
dc.contributor.authorFaafeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.otherMagnusson, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.coverage.spatialIndre Oslofjordnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:39:09Z
dc.date.available2014-08-01T10:39:09Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3424nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2958-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208742
dc.description.abstractRapporten gir en første grovvurdering av mulige konsekvenser ved en eventull overføring av vann fra Glomma til Bunnefjorden i indre Oslofjord. Overføringen kan bli aktuell som et ledd i en flomsikring av elven. To scenarier er brukt: storflom (600 m³/s i 14 dager) - som vil inntreffe omtrent hvert 50. år- og normalår med en mindre tilførsel (ca. 100m³/s) gjennom hele året. Både i storflomår og normalår vil forholdene i indre Oslofjord forandres betydelig. Størst forandring vil bli i overflatelaget, hvor økt tilførsel, av ferskvann, partikler, humus, næringssalter (spesielt nitrogen og silikat) og organisk stoff vil gi dels en forandring i overflatelagets organismeliv (utrydding av enkelte av de eksisterende arter), større dominans av f.eks. grønske (grønnalger), samt en økt belastning på fjordens dypvann (oksygenforholdene vil bli dårligere). Overføringen vil redusere effekten av gjennomførte og planlagte rensetiltak. Det vil også få negative konsekvenser både for friluftslivet og yrkesfisket i fjorden.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges vassdrags- og energiverk (NVE)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3424nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleFlomtunnel - Øyeren - Bunnefjorden. En første vurdering av konsekvensene for indre Oslofjord ved en overføring av vann fra Glomma til Bunnefjordennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.subject.keywordferskvannstilførselnb_NO
dc.subject.keywordeutrofinb_NO
dc.subject.keywordfresh waternb_NO
dc.subject.keyworddischargenb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.relation.projectO-96044nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge