Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrande, M.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, S.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorHylland, K.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.otherGrande, M. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:39:29Z
dc.date.available2014-08-01T10:39:29Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3473nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3012-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208871
dc.description.abstractDet er i årene 1994-1995 utført en undersøkelse av biologiske forhold i Hitterdalsvassdraget. Hensikten har vært å påvise eventuelle effekter på fisk, bunndyr og plankton fra tidligere drift ved Storwartz gruver. Resultatene viste at det var en betydelig større fiskebestand i referanselokaliteten Store Hittersjøen enn i de nedenforliggende innsjøene Djupsjøen, Stikkilen og Hittersjøen. Store Hittersjøen hadde også en større spredning i arter (sik, harr, ørret, røye, lake og ørekyt), mens siken var fullstendig dominerende i Djupsjøen. Det var klare effekter av Cu-belastning på sik i Djupsjøen. Konsentrasjonene av metaller i fiskefilet var imidlertid under alle beskrevne grenseverdier for bruk til mat. Bunndyr, plante- og dyreplankton var såvel i mengde som i antall arter fattigere i Djupsjøen og de nedenforliggende innsjøene enn i Store Hittersjøen. Også på elvestrekningene hadde såvel bunndyr som fisk et mindre artsmangfold nedenfor Djupsjøen enn ovenfor. Disse forskjellene kan forklares med effekter av gruveforurensningen. Ved utløp av Djupsjøen forekommer metallene kobber, sink og kadmium i slike konsentrasjoner (middel 29, 123 og 0,21 µg/l (henholdvis) at det må forventes redusert forekomst av visse arter og organismegrupper i større eller mindre grad fra Djupsjøen og nedover vassdraget. Det er her snakk om direkte gifteffekter og indirekte effekter ved redusert næringstilbud (fisk). Kobber er sannsynlig det metallet som har størst betydning i sammenhengen.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3473nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-ferskvannnb_NO
dc.titleSTORWARTZ-PROSJEKTET Dokumentasjon av gruvedriftens påvirkning av miljøet. Del II Biologiske undersøkelser i Hittervassdraget (The Storwartz-project. Part 2: Biological investigations in the river Hitterelva)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.subject.keywordkisgruvenb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordforurensningseffektnb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologinb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordpyritenb_NO
dc.subject.keywordminingnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordeffectsnb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologynb_NO
dc.relation.projectO-94196nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge