Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorAure, J.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorOmli, L.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherPedersen, A. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:40:22Z
dc.date.available2014-08-01T10:40:22Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3583nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3136-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209170
dc.description.abstractKystovervåkingsprogrammet skal gi en oversikt over miljøtilstanden m.h.t. næringssalter og effektene av disse på alge- og dyresamfunn fra svenskegrensen til Fedje. Utvikling over tid overvåkes innen fagdisiplinene hydrografi, hydrokjemi, planteplankton, bløtbunnsfauna og hardbunnsfauna og -flora. Spesielt for 1995 som for 1990 til 1993 var uvanlig varme vintre. Vinteren 1994 var tilnærmet normal. I 1995 var de hydrofysiske og -kjemiske forholdene meget spesielle. Storflommen på kontinentet i mars og storflommen på Østlandet i juni sammen med stor utstrømning fra Kattegat/Østersjøen, resulterte i økt innslag av brakkvann. Tilførslene av næringssalter var betydelige i disse periodene. Nivåene av næringssalter økte fra 1991 til 1994 i de øvre vannlag, men avtok noe i 1995. Flomvannet fra Tyskebukta med høye nitrat- og silikatforbindelser og senere flomvann fra Østlandet, kunne følges langs kysten. Forekomst av organismer på bløt- og hardbunn viste en øst-vest gradient, med økende artsantall og diversitet mot vest. Algesamfunnene i 1995 var lik året 1993 og rikere enn i 1994. Dette gjaldt nesten for alle indekser. Tilvekst av tareskog i 1995 gjør stasjonene mer homogene. Et gradvis økende C/N forhold i stortare ble også observert fra øst mot vest. Årsvariasjonen i C/N forholdet samsvarer godt med nitrogen i vannmassene om vinteren/vår.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3583nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;680/96nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Årsrapport 1995. Hovedrapport. ( Long term monitoring of environmental quality in the coastal regions of Norway. Annual report 1995. Main report)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtrofiutviklingnb_NO
dc.subject.keywordbiologinb_NO
dc.subject.keywordkystsonenb_NO
dc.subject.keywordlong-termnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordcoastlinenb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-90063nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge