Show simple item record

dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorHektoen, H.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorLydersen, E.nb_NO
dc.contributor.authorRosseland, B.O.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:40:39Z
dc.date.available2014-08-01T10:40:39Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3625nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3183-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209286
dc.description.abstractEffektene av vannbehandling med henholdsvis lut og silikat har vært undersøkt på den relikte Atlantiske laksen blege ved Syrtveit Fiskeanlegg. I tillegg til avsyring av råvannet fra Bygelandsfjorden med de to metodene, ble det også gjort forsøk med tilsetting av 50 µg Al/L for å simulere en sur episode. Til tross for at det kjemisk sett ikke var mulig å måle klare forskjeller i aluminiumskjemi mellom kar behandlet med lut og silikat, var det store forskjeller mellom fisk i kar med de to avsyringsmetodene. Resultatene viste klare fordeler med bruk av silikat i forhold til lutbehandling, spesielt ved korte oppholdstider etter avsyring (10 min.) I karene med Al tilsetning var det ingen dødelighet når vannet var behandlet med silikat, mens det var noe dødelighet i kar med lutbehandling. Blodprøvene viste ingen signifikante forskjeller mellom lut og silikat, men det var en tendens til større spredning i plasmaklorid-verdiene (større standardavvik) for fisk i kar avsyret med lut. Det som gav de tydligste forskjellene mellom lut og silikat var kvantitative målinger av mengden utfelt aluminium på gjellene. Det var gjennomgående mye mer aluminium på gjellene til fisk som gikk i kar med lut i forhold til silikat. I kar hvor en tilsatte ekstra Al ved 10 minutters oppholdstid hadde fisk i kar med lut hele 6 ganger mer Al på gjellene, mens i tilsvarende kar uten Al tilsetning var mengden 4 ganger høyere hos fisk i kar med lut i forhold til silikat. Dette bildet understøttes av de histrologiske gjellestudiene. Forskjellene skyldes mest sannsynlig at silikat, i motsetning til lut, reagerer svært raskt med aluminium og danner komplekser som ikke lengre bindes til fiskegjellen, og dermed blir ugiftige. På bakgrunn av disse resultatene vil NIVA anbefale at en går over til å bruke silikat som avsyringsmiddel ved Syrtveit Fiskeanlegg.nb_NO
dc.description.sponsorshipOtteraaens brugseierforeningnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3625nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleForsøk med dosering av silikat-lut ved Syrtveit Fiskeanleggnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.subject.keywordsurt vannnb_NO
dc.subject.keywordnøytralisseringnb_NO
dc.subject.keywordsilikatnb_NO
dc.subject.keywordblegenb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordacidnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordneutralizationnb_NO
dc.subject.keywordsilicanb_NO
dc.subject.keywordlandlockednb_NO
dc.relation.projectO-96128nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge