Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorBraaten, B.nb_NO
dc.contributor.authorHylland, K.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:40:48Z
dc.date.available2014-08-01T10:40:48Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3640nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3200-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209327
dc.description.abstractNIVA har evaluert langtidsprogrammet for miljøovervåking som gjennomføres av VVF O-län langs Bohuslänkysten. Evalueringen skal danne et av grunnlagene for revisjon av programmet i 1977. Programmet er meget omfattende i målsetning og elementer. De 11 delprogrammene dekker i prinsipp alle hovedelementene man normalt vil inkludere i et kystovervåkingsprogram. Kvaliteten på undersøkelsene er ikke i særlig grad dokumentert i de tilgjengelige rapportene fra programmet, men synes med enkelte unntak å være tilfredstillende for formålet. Evalueringen har resultert i en rekke forslag til endringer i prøvetakingsdesign og parametervalg for flere av delprogrammene, og også anbefalinger om bedre koordinering mellom grupper av delprogrammer med hensyn til sted og tid for prøvetaking, databehandling og rapportering. Det er et stort potensiale for øket informasjonsutbytte fra eksisterende data via mer avansert statistisk analyse og integrert databehandling på tvers av delprogrammene. Det anbefales at det gjøres en omfattende integrert analyse av alle data fra programmets første 5 år.nb_NO
dc.description.sponsorshipGöteborg og Bohus läns Vattenvårdsfördbund (VVF O-län)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3640nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleEvaluering av langtidsprogram for overvåking av miljøforholdene i kystvannet i Bohuslännb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO
dc.subject.keywordkystovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordevalueringnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingsstrategi overvåkingskvalitetnb_NO
dc.subject.keywordcoastalnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordevaluationnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordstrategynb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordqualitynb_NO
dc.relation.projectO-96185nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge