Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:07Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:07Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3687nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3252-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209441
dc.description.abstractI Drammenselva ved Mjøndalen planlegges det å fylle ut stranden ved nåværende veganlegg med tunnelmasse for å anlegge gang og sykkelveg. Miljøkonsekvenser av dette er vurdert. Forsøk med tunnelmasse viste utlekking av nitrater, ammonium og metaller. Ulagret masse avgir store mengder ammoniakk som er meget giftig for alle vannlevende organismer. Denne tunnelmasssen bør ikke deponeres direkte i elva uten mellomlagring. Lagret tunnelmasse kan medføre giftvirkninger grunnet utlekking av metaller. Konsentrasjonene vil avta etter en tid. Det forventes ikke at finpartiklene fra tunnelmassen vil være skadelig for fiskegjeller. Det var forhøyede konsentrasjoner av enkelte tungmetaller i elvesedimentene. Tilstanden var stedvis "nokså dårlig" med hensyn på kobber, krom og bly, og "dårlig" for kvikksølv. Det ble bare funnet ubetydelige mengder orgaiske miljøgifter. Bunndyrtettheten var størst ved øverste stasjon. Utfyllingen medfører varig reduksjon av bunndyrproduksjonen på anslagsvis 5%. I en periode vil giftvirkninger fra fyllingen og nedslamming av elvebunnen gi ytterligere reduksjoner. Deler av utfyllingsområdet er kjent oppholdsplass for sjøørret før gyting i bekken Evja. Utfyllingen kan medføre redusert oppgang av sjøørret dersom det ikke tilrettelegges med tekniske tiltak. Deponeringen av fyllmasser medfører tilslamming av elvevannet. Deponering i gytetid og klekkeperioder kan medføre tilslamming av rogn og redusert klekkesuksess.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3687nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-ferskvannnb_NO
dc.titleDrammenselva. Miljøvurderinger i forbindelse med utfylling av strandsone ved Mjøndalennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordtunnelmassenb_NO
dc.subject.keywordtungmetallernb_NO
dc.subject.keywordorganiske miljøgifternb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordorganic micropollutantsnb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordtunnelnb_NO
dc.subject.keywordmassesnb_NO
dc.relation.projectO-97094nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge