Show simple item record

dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.authorHektoen, H.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorSalbu, B.nb_NO
dc.contributor.authorTeien, H.C.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:19Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:19Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3714nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3282-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209512
dc.description.abstractPå bakgrunn av forsøk med bruk av silikat-lut ved Syrtveit fiskeanlegg, samt resultater beskrevet i litteraturen, ble det satt i gang forsøk for å undersøke om dette var egnet metode for å avgifte aluminium også i naturlige elvesystemer. Tangedalselva i Masfjorden kommune i Hordaland, en sur aluminiumsrik sideelv til det kalkede Frøysetvassdraget, ble valgt som studielokalitet. Det ble dosert silikat-lut tilsvarende 2 mg SiO2 pr. liter. Doseringen var pH-styrt, og den valgte dosen tilsvarte en pH-økning i råvannet fra pH 4,8 til pH 5,6. Høstsmolt av laks fra Matre Havbruksstasjon ble eksponert i 1) det ubehandlede vannet fra Tangedalselv, 2) like etter silikat-lut tilsetning, 3) i Tangedalselv like før samløpet med Frøysetelv 1.5 km lengre nede, 4) i den kalkede Frøysetelva og 5) i en renne hvor de to sistnevnte vannkvalitetene ble blandet i forholdet 1:1 ("blandsonen"). Fisk eksponert i ubehandlet vann fra Tangedalselva hadde høy dødelighet, svikt i ionereguleringen og massive aluminiumsutfellinger på gjellene. Etter silikattilsetning (ca. 10 minutters oppholdstid) var dødeligheten eliminert, fisken hadde normal blodkjemi, og mengden aluminium på gjellene var redusert til 1/5. Fisken som gikk i Tangedalselva like før samløpet med hovedelva var noe mer stresset, men det ble ikke observert dødelighet. Fisk i blandsonen ved Frøyset hadde også normal blodkjemi, ingen dødelighet og lite aluminium på gjellene. De biologiske responsene samsvarte godt med endringene i aluminiumskjemi. Silikatdoseringen medførte en halvering av konsentrasjonen uorganisk monomert aluminium (Al) fra råvannet (32 µg/L) til det silikatdoserte vannet (15 µg/L).nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3714nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleFeltforsøk med dosering av silikat-lut i Tangedalselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.subject.keywordsurt vannnb_NO
dc.subject.keywordnøytraliseringnb_NO
dc.subject.keywordsilikatnb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordfeltforsøknb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordacid waternb_NO
dc.subject.keywordneutralizationnb_NO
dc.subject.keywordsilicatenb_NO
dc.relation.projectO-96245nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge