Show simple item record

dc.contributor.authorLømsland, E.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorNygaard, E.nb_NO
dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.otherLømsland, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:56Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:56Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3797nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3372-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209744
dc.description.abstractVed oppdrettslokaliteten Kleppholmen i Hjelmeland kommune har det vært gjennomført miljøundersøkelser med analyser av vannsøylen og bunnforholdene. De kjemiske analysene av vannmassene viste periodevis overkonsentrasjoner av næringssalter i enkelte vannsjikt. De kjemiske analysene av sediment tilfredsstilte kravene til plassering i tilstandsklasse I ("Meget god") i henhold til SFTs klassifiseringssystem, men nærmere analyse av sedimentkjemien viste at sedimentet tilføres organisk materiale fra oppdrettsvirksomheten. Bunndyranalysene viste gode forhold, der totalbildet er en lokalitet som ble utsatt for organisk belastning, men hvor det organiske materialet ikke oppkonsentreres. Lokaliteten er imidlertid på ingen måte overbelastet. Modellberegninger viser at ved liten strømfart, høy sjøtemperatur og stor fisketetthet kan det oppstå kritisk lave oksygenkonsentrasjoner i merdene.nb_NO
dc.description.sponsorshipHydro Seafood Rogaland A/Snb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3797nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleResipientundersøkelse ved lokaliteten Kleppholmen i Hjelmeland kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordsjøresipientnb_NO
dc.subject.keywordmiljøundersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordmarinenb_NO
dc.subject.keywordrecipientnb_NO
dc.subject.keywordenvironmentalnb_NO
dc.subject.keywordinvestigationnb_NO
dc.subject.keywordaquaculturenb_NO
dc.relation.projectO-97052nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge