Show simple item record

dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherLien, L. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:57Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:57Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3800nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3376-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209753
dc.description.abstractFor å sikre drikkevannsforsyningen til Oslo ble vannføringen midlertidig (21/3-2/11 1996) redusert ut fra Maridalsvatnet til 250 l/sek. Omtrent 1/4 av elveleiet ble tørrlagt. Vannet til Akerselva ble tatt ut fra ca. 30 m's dyp i Maridalsvatn i perioden 16/8 til 2/11 1996. Elva fikk derfor vesentlig lavere vanntemperatur enn naturlig. Vannanalyser viser raskt økende konsentrasjoner av alle elementer nedover elva. Dette tilskrives mennesklige bidrag. Etter et regnskyll kom det inn mye forurensninger i elvas øvre deler. Innholdet av jern, kobber, bly, og ammoniakk var for en kort periode betenkelig høyt. Bunnfaunaen indikerte økende eutrofiering-saprobiering nederst i elva trolig p.g.a. liten vannføring. Forholdene bedret seg i 1997. Til tross for lav vannføring i 1996 var det naturlig oppvandring av laks og sjøørret til Nedre Foss. Både tetthet og lengdevekst av laks og ørret var bra i 1996. Bestandene hadde trolig greid seg godt dersom det ikke hadde vært et forurensningsutslipp til elva i mars 1997 som slo ut ett års rekruttering av laks og sjøørret. Ettåringer og eldre fisk og bunndyr greide seg en del bedre. Fisken kunne tolerert en viss økt forurensning dersom vannføringen hadde vært større, men utslippet i mars 1997 synes å ha vært av en slik størrelse at en normalvannføring ikke hadde vært til vesentlig hjelp for fisken. Utslippet er stedfestet. Kostnader av tapt fiskekortsalg og skader på fisk ved redusert vannføring og forurensningsutslipp er beregnet til kr 260 ooo hvorav 150 ooo må tilskrives utslippet.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3800nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringernb_NO
dc.titleMiljøkonsekvenser ved midlertidig reduksjon av minstevannføring og utslipp av forurensninger i Akerselva, Oslo. Rapport IInb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.subject.keywordminstevannføringnb_NO
dc.subject.keywordmiljøkonsekvensernb_NO
dc.subject.keywordfisk og bunndyrnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental impactnb_NO
dc.subject.keywordminimumnb_NO
dc.subject.keyworddischargenb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordinvertebratesnb_NO
dc.relation.projectO-96164nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge