Show simple item record

dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherLien, L. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:28Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:28Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3873nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3455-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209960
dc.description.abstractDrammen kommune ønsker utfyllinger i Drammenselva for anlegg av grøntareal og sykkelvei. Utfyllingsområdet ble undersøkt for bunndyr og fisk. Det ble ikke funnet spesiell bunndyrarter som skulle tilsi at området ikke bør utfylles. De nederste delene av Drammenselva har i norsk sammenheng en spesiell artsrik fiskefauna, sammensatt av både ferskvann- og saltvannsarter. I nedre delene av Drammenselva er det meste av den opprinnelige strandsonen nå fyllt ut. Videre inngrep vil ytterligere redusere produktive gruntområder og levemuligheter for fisk.nb_NO
dc.description.sponsorshipDrammen kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3873nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsundersøkelsenb_NO
dc.titleKartlegging av bunndyr og fisk i strandsoner som tildekkes av steinmasser nederst i Drammenselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber16nb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordelveutfyllingnb_NO
dc.subject.keywordbottom faunanb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordrochnb_NO
dc.subject.keyworddepositionnb_NO
dc.relation.projectO-98044nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge