Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:50Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:50Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3931nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3521-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210113
dc.description.abstractI forbindelse med midlertidig utslippstillatelse fra anleggsarbeider ved Kaggefoss Kraftverk i Modum kommune, er det pålagt en biologisk undersøkelse av Mastebekken som blir resipient for tunnelvannet i anleggsperioden. Det er lagt vekt på det biologiske mangfoldet innen bunndyrgruppene døgnfluer, steinfluer og vårfluer samt en registrering av fisk. De 4 stasjonene hadde forholdsvis samsvarende bunndyrsamfunn dominert av døgnfluearten Baetis rhodani. Det ble registrert et lite antall utsatte ørreter på nederste stasjon. Bekken egner seg godt som oppvekstområde for småørret. Den har en stabil vannføring og god produksjon av næringsdyr. En foss hindrer naturlig oppgang av fisk fra elva. Det forventes vesentlig økt slamføring og forhøyede konsentrasjoner av nitrater og ammonium som følge av tunnelarbeidene. Økt pH i tunnelvannet grunnet bruk av betong ved dårlig fjell kan medføre høye ammoniakkkonsentrasjoner. Forurensningene kan bli ødeleggende for biologien i bekken, men trolig vil forholdene være normalisert innen 1-2 år etter anleggsarbeidets sluttnb_NO
dc.description.sponsorshipIng. Vidar Tveitennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3931nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsundersøkelsenb_NO
dc.titleFisk og bunndyr i Mastebekken før utslipp av tunnelvannnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber11nb_NO
dc.subject.keywordtunnelvannnb_NO
dc.subject.keywordforurensningernb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordwater pollutionnb_NO
dc.subject.keywordtunnelnb_NO
dc.subject.keywordmacroninvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.relation.projectO-98102nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge