Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:53Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:53Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3941nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3532-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210137
dc.description.abstractOslo vann og avløpsverk ønsker å mudre Akerselva fra Hausmanns bru til Nybrua. I den forbindelse ble innholdet av forurensninger kartlagt på 3 stasjoner. Elvebunnen domineres i stor grad av steinbunn. Sedimentasjonsbunn ble først og fremst registrert i innersvingen ved st 2 og 3. Det meste av forurensningene er knyttet til slike områder. Det ble funnet forholdsvis høye konsentrasjoner av kvikksølv tilsvarende tilstandsklasse III (Markert forurenset), IV (Sterkt forurenset) og III på henholdsvis st. 1, 2 og 3. Forøvrig var konsentrasjonene av tungmetaller lave eller moderat høye. Organiske miljøgifter ble funnet til dels høy konsentrasjoner. Konsentrasjoner av PAH på st. 1, 2 og 3 tilsvarte tilstandsklassene IV (Sterkt forurenset), V (Meget sterkt forurenset) og V (Meget sterkt forurenset). Tilsvarende for PCB7 var tilstandsklasse II (Moderat forurenset), III (Markert forurenset) og III (Markert forurenset) på henholdsvis st 1, 2 og 3. Forurensningsfaren består først og fremst i oppvirvling av forurensede masser som transporteres nedover elva og ut i sjøen.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo vann og avløpsverk (OVA)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3941nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-ferskvannnb_NO
dc.titleMiljøgifter i sedimenter fra Akerselva mellom Hausmanns bru og Nybrua i 1998nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordpcbnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordferskvannnb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordpcbnb_NO
dc.relation.projectO-98002nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge