Show simple item record

dc.contributor.authorMolvær, J.nb_NO
dc.contributor.otherMolvær, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:00Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:00Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier3960nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3541-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210188
dc.descriptionÅrsliste 1999nb_NO
dc.description.abstractDen foreliggende rapport presenterer resultater fra undersøkelser i tidsrommet 1994-97, der hovedinnsatsen var i 1996-97. Målet har vært å gi en ajourført beskrivelse av tilstanden samt bedømme om den har endret seg siden den forrige hovedundersøkelsen i 1988-89. Beregninger tyder på at tilførslene av nitrogen og fosfor til Frierfjorden er omlag halvert siden slutten av 80-tallet. For suspendert materiale er reduksjonen betydelig større. For området utenfor Brevik blir endringene relativt mindre. I 1996-97 var vannkvaliteten i fjordområdets overflatelag markant bedre enn for 1988-89, og jevnt over tilsvarte endringen en vannkvalitetsklasse. Oksygenforholdene i Frierfjordens dypvann er også betydelig bedre og gir nå langt større rom for marine organismer enn tidligere. I Langesundsfjorden og Håøyfjorden er det imidlertid ikke funnet sikker dokumentasjon for bedre oksygenforhold, og eventuelle endringer er trolig relativt små mot en bakgrunn av store naturlige variasjoner. Foruten at selve datamaterialet ikke gir mulighet for påvisning av små forskjeller, kan forklaringen også være fortsatt stor vekst av planktonalger i fjordområdet utenfor Brevik, samt virkningen av en økt mengde organisk materiale i kystvannet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3960nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;756/99. TA-1626/1999nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleGrenlandsfjordene 1994-97 Undersøkelser av vannkjemiske forhold og vannutskiftningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordeutrofinb_NO
dc.subject.keywordoksygennb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordoxygennb_NO
dc.relation.projectO-803123nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge