Show simple item record

dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorAure, J.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorLømsland, E.nb_NO
dc.contributor.authorOmli, L.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.otherMoy, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Norgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:05Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:05Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier3972nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3566-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210215
dc.descriptionÅrsliste 1999nb_NO
dc.description.abstractVinteren 1997 var noe varmere enn normalt og sommeren ble en av de varmeste siden 1990 med nesten to grader over normalen. Ferskvannstilførselen fra Glomma var over det normale i juni, juli og september, men det var ingen markert vårflom i Drammenselva eller Otra. Overflatevannet langs kysten var varmt helt ut til oktober. Saltholdigheten var høyere enn normalt bl.a. pga. relativt liten tilførsel av brakkvann fra kontinentet. Næringssaltnivåene i de øvre vannmasser vinterstid var gjennomgående noe lavere sammenlignet med de nærmest foregående årene, noe som kan avhenge av mindre tilførsler fra sørlige Nordsjøen og Kattegat. Planteplanktonkonsentrasjonene i 1997 var lavere enn gjennomsnittet 1989-96. Det var lite skadelige alger, unntatt i en periode i mai-juni med akkumulasjon av gift over faregrensen for konsum i blåskjell. Variasjonen i artsmangfold og individtall i bløtbunnssamfunnen viste ingen entydig tendens i 1997. I henhold til SFTs klassifiseringssystem for miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, ga 1997 stort sett de samme klassene som tidligere år. Tilstandsklasse II og III opptrådte på de dype stasjonene øst for Lindesnes og på to innaskjærs stasjoner. Antallet arter av alger og dyr på hardbunn var høyere i 1997 enn i 1996, med spesielt flere rødalger og kolonilevende dyr. 1997 var i så henseende mer likt med 1995 enn med 1996. Høyere artsantall i 1997 og 1995 har trolig sammenheng med en mildere vinter/vår-situasjon disse årene sammenlignet med 1996. C/N-forholdet i stortare-lamina fra ytre Oslofjord-område var høyere i 1997 enn tidligere funnet for disse stasjonene. Det kan ha sammenheng med lavere næringssaltnivåer i vannmassene våren 1997 i denne regionen sammenlignet med tidligere år.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3972nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;751/98. TA-1606/1998nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Årsrapport 1997. Statlig program for forurensningsovervåkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtrofiutviklingnb_NO
dc.subject.keywordbiologinb_NO
dc.subject.keywordlong-termnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-90063nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge