Show simple item record

dc.contributor.authorHåkonsen, T.K.nb_NO
dc.contributor.authorKjellberg, G.nb_NO
dc.contributor.authorLindstrøm, E.-A.nb_NO
dc.contributor.authorEfraimsen, H.nb_NO
dc.contributor.otherHåkonsen, T.K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:29Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:29Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier4043nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3645-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210377
dc.description.abstractVestre Toten kommune har av Fylkesmannen i Oppland fått pålegg om analyseprogram for avløpet fra Skjellbreia Vannverk samt et biologisk undersøkelseprogram for resipienten Hunnselva, Skjellbreia Vannverk er Norges største membranfilteranlegg for reduksjon av NOM med en kapasitet på 600 m³/h. Konsentratet fra filtreringsprosessen føres kontinuerlig til resipienten Hunnselva. Det kjemikalieholdige avløpet fra den daglig rutinevasken føres til en oppsamlingskum og fordrøyes og fortynnes derfra inn på konsentratet. Dette samlede avløpet av konsentrat og fortynnet kjemikalieavløp er undersøkt for å avdekke en eventuell trussel for resipienten. Analysene inkluderte toksisitet, nedbrytbarhet, THM, farge, fosfor, pH, TOC, og diverse metaller. Den biologiske undersøkelsen av resipienten omfattet en kartlegging av begroing og bunndyr før etablering av vannverket, med tilsvarende årlige undersøkelser for å dokumentere eventuelle biologisk endringer pga. vannverkets avløp. Konklusjon fra foreliggende resultater: Begroings- og bunndyrorganismer i Hunnselvas øvre deler var før oppstart av vannverket noe påvirket av tilførsel av næringssalter og lett nedbrytbart organisk materiale. Den naturgitte biodiversitet var likevel intakt, selv om dette hadde medført økt biologisk produksjonskapasitet. Effekten av foreliggende forurensningsbelastning bedømmes derfor som liten (påvirkningsklasse I-II). Den biologiske undersøkelsen viste også at nåværende utslipp av prosessvann fra vannverket så langt ikke har medført akutte skadeeffekter på flora eller fauna. Dette støttes av analyser av avløpsvannet som tilsier at vannverket ikke vil medføre noen trussel for resipienten eller noen av dens brukerinteresser, enten man snakker om dyre- og planteliv eller kvalitet for rekreasjonsformål. Denne rapporten etterfølges av en Del II, som omhandler tilsvarende undersøkelse av ufortynnet avløp fra den daglige rutinevask og årlig hovedvask i tillegg til langtidsresultater fra resipienten.nb_NO
dc.description.sponsorshipVestre Toten kommune ved Teknisk Driftsavdelingnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4043nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøteknologinb_NO
dc.titleMembrananlegg for humusfjerning - Avløpets sammensetning og betydning for resipient, Del 1nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.subject.keywordmembranfiltreringnb_NO
dc.subject.keywordhumusfjerningnb_NO
dc.subject.keywordavløpnb_NO
dc.subject.keywordresipientnb_NO
dc.subject.keywordultrafiltrationnb_NO
dc.subject.keywordnomnb_NO
dc.subject.keywordreductionnb_NO
dc.subject.keywordeffluentnb_NO
dc.subject.keywordresipientnb_NO
dc.relation.projectO-97209nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge