Show simple item record

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorBecher, G.nb_NO
dc.contributor.authorBiseth, A.nb_NO
dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorBrevik, E.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorSchlabach, M.nb_NO
dc.contributor.authorSkåre, J.U.nb_NO
dc.contributor.otherKnutzen, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:49Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:49Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier4065nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3670-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210436
dc.description.abstractFisk og skalldyr fra Frierfjorden/Breviksfjorden vedvarte i 1997 å være meget sterkt/markert forurenset med dioksiner og øvrige stoffer fra det nå sterkt reduserte utslippet fra Hydro Porsgrunns magnesiumfabrikk. Jevnført med kl. I i SFTs klassifiseringssystem var overkonsentrasjonene av toksisitetsekvivalenter (TE) fra dioksiner i lever av torsk og i skallinnmat av krabbe fra Frierfjorden hhv. ca. 40/130 ganger. I blåskjell fra innerst i Breviksfjorden og fra Helgeroa var overkonsentrasjonene 25/10 ganger. Spesielt i torskelever har man dessuten et betydelig bidrag til sum TE fra dioksinlignende PCB (fra uoppklart kilde) og polyklorerte naftalener. Den tidligere konstaterte utflating av dioksinnivåene fra 1992 etter rensetiltakene i 1989/90 kan fra 1996-97 også se ut til å gjelde hovedkomponentene i utslippet, heksaklorbenzen (HCB)/oktaklorstyren (OCS). Overkonsentrasjonene i torskelever fra Frierfjorden 1997 var i størrelsesordenen 10-30/100-200 ganger hhv. for HCB og OCS. Statistisk bearbeidelse av resultatene av spredningsstudier ved bruk av krabbe og blåskjell fra Skagerrakkysten indikerte påvirkning med "Hydrodioksiner" i krabbe (mest pga. tidligere tilførsler) i hvert fall forbi Arendal, dvs. mer enn 100 km fra den opprinnelige kilden. I blåskjell kunne nåtidig belastning (med forbehold) spores til omegnen av Risør (nærmere 70 km fra Porsgrunn).nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4065nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;772/99. TA-1661/1999nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-marinnb_NO
dc.titleOvervåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 1997. (Monitoring of micropollutants in fish and shellfish from the Grenlandsfjords (S. Norway) 1997nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber195nb_NO
dc.subject.keywordpcdf/pcdd ("dioksiner")nb_NO
dc.subject.keywordheksaklorbenzen (hcb)nb_NO
dc.subject.keywordoktaklorstyren (ocs)nb_NO
dc.subject.keywordplane pcbnb_NO
dc.subject.keywordpolyklorerte naftalener (pcn)nb_NO
dc.subject.keywordpcdfnb_NO
dc.subject.keywordpcddsnb_NO
dc.subject.keyword("dioxins")nb_NO
dc.subject.keywordhexachlorobenzenenb_NO
dc.subject.keyword(ocs)nb_NO
dc.subject.keywordcoplanarnb_NO
dc.subject.keywordpcbsnb_NO
dc.subject.keywordpolychlorinatednb_NO
dc.subject.keywordnaphtalenesnb_NO
dc.subject.keyword(pcn)nb_NO
dc.relation.projectO-803121nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge