Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.otherBjerkeng, B. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:45:30Z
dc.date.available2014-08-01T10:45:30Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier4266nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3894-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210960
dc.descriptionÅrsliste 2000nb_NO
dc.description.abstractFor å forbedre dypvannsfornyelsen i Bunnefjorden i indre Oslofjord er det foreslått å forbedre den naturlige egenvektsreduksjonen på dypvannet i Bunnefjorden ved nedpumping av overflatevann. Denne rapporten beskriver resultatet av kjøringer av NIVA's eutrofimodell (fjordmodell) med mange ulike nedpumpingsscenarier. Ut fra disse kjøringene og supplerende vurderinger er konklusjonen at den beste løsningen er å slippe ut overflatevann så dypt som mulig, dvs. nær bunn på det dypeste stedet i fjorden. Det er også gunstig å fordele utslippet på ulike dyp, samt å fordele vannmengden geografisk på to utslippssteder. Det dypeste utslippet bør ligge ved Svartskog i søndre del av Bunnefjorden, hvor fjorden også har sitt største dyp på vel 150 meter. Det andre utslippet bør lokaliseres til området utenfor utløpet av Gjersjøelva, hvor største dyp er ca. 120 meter. meter. Det er tidligere satt opp tre tentative målknipper for kvaliteten på Bunnefjordens dypvann. For å oppnå laveste ambisjonsnivå (unngå anoksisk dypvann) kreves en vannmengde på 4 m³/s ved kontinuerlig pumping. Med 8 m³/s skulle det være mulig å oppnå middels ambisjonsnivå og med 12 m³/s det høyeste ambisjonsnivået (få tilbake rekefisket i Bunnefjorden). Et slikt tiltak vil gi utskiftning av Bunnefjordens dypvann stort sett hvert år, og det er en stor forbedring i forhold til den naturlige situasjonen, hvor det kan gå 3-4 år mellom hver utskiftning. hvor det kan gå 3-4 år mellom hver utskiftning. I stedet for å pumpe kontinuerlig kan en pumpe i deler av året, men med en større vannmengde pr. tidsenhet. Det som er av overordnet betydning er hvor store volumer lettere overflatevann som tilføres dypvannet i løpet av et år. Pumpingen kan også styres etter oksygenkonsentrasjonen i dypvannet. Slike løsninger er ikke å anbefale i en oppstartfase, men kan vise seg aktuelle når en har høstet erfaring med systemet. erfaring med systemet. Økt dypvannsfornyelse ser ikke ut til å gi merkbare negative effekter på fjorden i form av økt tilførsel av næringssalter til overflaten, og transporten av næringssalter til ytre fjord øker ikke vesentlig på grunn av tiltaket.nb_NO
dc.description.sponsorshipFagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjordnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4266nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleForbedring av dypvannsfornyelsen i Bunnefjordennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.subject.keywordfjordforbedringnb_NO
dc.subject.keywordoksygenforholdnb_NO
dc.subject.keyworddypvannsfornyelsenb_NO
dc.subject.keywordfjordnb_NO
dc.subject.keywordrehabilitationnb_NO
dc.subject.keywordoxygennb_NO
dc.subject.keywordconditionnb_NO
dc.subject.keyworddeepnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordrenewalnb_NO
dc.relation.projectO-99161nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge