Show simple item record

dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorGladsø, J.nb_NO
dc.contributor.authorKleiven, E.nb_NO
dc.contributor.authorMjelde, M.nb_NO
dc.contributor.authorRaddum, G.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:46:01Z
dc.date.available2014-08-01T10:46:01Z
dc.date.issued2001nb_NO
dc.identifier4354nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3990-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211202
dc.descriptionÅrsliste 2001nb_NO
dc.description.abstractBiologiske undersøkelser er utført i 17 innsjøer i Sogn og Fjordane. Alle innsjøene med unntak av Kvangrøvatnet i Fjaler kommune er kalket eller påvirket av oppstrøms kalking. Undersøkelsene omfattet prøvefiske i 15 av innsjøene, og videre vannkjemisk prøvetaking, bunndyr og dyreplankton. I åtte av innsjøene ble det gjort kartlegging av vannvegetasjonen med spesiell vekt på krypsiv. Målsetningen med prosjektet var å vurdere kjemiske og biologisk effekter av kalkingen, og komme med forslag til eventuelle endringer i kalkingsstrategien. Vannkvaliteten, representert ved utløpsprøver, var relativt god i de undersøkte innsjøene. Ingen av innsjøene hadde pH under 5,5 - de fleste hadde pH 6,0 - 6,5. Samtlige innsjøer hadde ANC-verdier over 10 µekv/l. Konsentrasjonen av labilt aluminium varierte fra 1 - 15 µg/l. Det er viktig å merke seg at vannprøvene ble tatt i en periode på året hvor vannkvaliteten vanligvis er relativt god. Det ble fanget aure i samtlige av de prøvefiskede innsjøene - i Dingjevatnet og Brossvikvatnet i Gulen kommune ble det i tillegg fanget røye. Auretetthetene varierte en del, men var jevnt over gode. Kun seks av de undersøkte innsjøene hadde aurebestander med under middels tetthet: Atlevatnet, Fismavatnet, Krokevatnet, Kvangrøvatnet, Fagredalsvatnet og Bergsvatnet. På innløp Atlevatnet, innløp Fagredalsvatnet og utløpet av Bergsvatnet skilte fisken seg ut med forhøyede konsentrasjoner av gjellealuminium (snittverdier 131, 153 og 76 µg Al/g). For Torevatnet i Fjaler kommune og Skilbreida i Høyanger kommune anbefaler en å avslutte innsjøkalkingen, men fortsette med kalking av gytebekkene For de øvrige innsjøene anbefaler en at dagens kalkingsstrategi fortsetter.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4354nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectkalkingnb_NO
dc.titleBiologiske undersøkelser i 17 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2000. Kalkingseffekter, vannkvalitet, fiskebestander, vegetasjon, bunndyr og dyreplanktonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber172nb_NO
dc.subject.keywordkalkingnb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordferskvannsfisknb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordlimingnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.subject.keywordfresh-waternb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.relation.projectO-20153nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge