Show simple item record

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.otherKnutzen, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.coverage.temporal1998-1999nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:46:47Z
dc.date.available2014-08-01T10:46:47Z
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier4457nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4103-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211499
dc.descriptionÅrsliste 2001nb_NO
dc.description.abstractUt fra registreringer i skuddspissene av blæretang (Fucus vesiculosus) og gjelvtang (F. evanescens) på hhv. 2 og 3 stasjoner i indre og ytre Oslofjord i august-september 1998 og august-september 1999 var det ingen geografisk relatert statistisk signifikant forskjell i tangens innhold av fosfor og nitrogen. Derimot ble det funnet signifikant høyere konsentrasjon av nitrogen i blæretang jevnført med gjelvtang, i mindre grad også med hensyn til N:P forhold. I gjødslingsforsøk økte blæretangs fosforinnhold lineært med næringssaltinnholdet i det omgivende vannet, mens økningen i nitrogennivå var logaritmisk. Blæretang fra kontrollbassengene inneholdt signifikant mindre nitrogen enn tang fra fjordlokalitetene. En tidligere litteraturoversikt er oppdatert.nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4457nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleFosfor og nitrogen i tang fra Oslofjorden og gjødslingsforsøk ved NIVAs marine forskningsstasjon Solbergstrand 1998-1999nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordfosfornb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordtangnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordphosphorusnb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordbenthicnb_NO
dc.subject.keywordalgaenb_NO
dc.relation.projectE-84480nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge