Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.authorTjomsland, T.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, D. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:47:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:47:03Z
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier4505nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4156-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211629
dc.descriptionÅrsliste 2002nb_NO
dc.description.abstractUtbygging av Eikeren som ny vannkilde for Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) vil føre til et uttak av vann varierende fra 200 l/s til 1200 l/s direkte fra Eikeren. Inkluderes dagens uttak til Øvre Eiker kommune blir drikkevannsuttaket på 1232 l/s. Inkluderes også uttak til nedre Buskerud, blir det totale uttak 2432 l/s. Fiskumvannet vil få mindre gjennomstrømning av fortynnende Eikerenvann. Maksimalt uttak til VIV (1200 l/s) vil medføre at fosforkonsentrasjonen i Fiskumvannet økes kun med ca 0,2 mgP/l. Vannkvaliteten i Fiskumvannet vil således ikke endres merkbart. Inkluderes også uttaket til nedre Buskerud øker fosforkonsentrasjonen fra 6,2 til 6,8 mg P/l. Dette vil medføre at konsentrasjonen av alger målt som klorofyll-a, vil øke fra 1,7 til 1,92 mg/l. Dette vil medføre at siktedypet i innsjøen vil gå ned fra 7,7 m til 7,2 m. Fortsatt vil vannkvaliteten i Fiskumvannet ligge innenfor SFT's beste vannkvalitetsklasse. Periodene hvor det kan forekomme tilbakestrømning av vann fra Fiskumvannet til Eikeren vil øke med 6 dager per år (fra 19 dager i dag til 25) hvis man regner et jevnt uttak på 1200 l/s hele året, og med 21 dager (til 40 dager per år) hvis nedre Buskerud også skal forsynes fra Eikeren. Dette vil medføre en økt fosforkonsentrasjon i Eikeren på ca hhv. 0,03 og 0,06 mgP/l, noe som er så lite at det ikke er merkbart. Strøm og spredningssimuleringer viste at selv om det teoretisk ble ført inn sterkt bakterieforurenset overflatevann fra Fiskumvannet over sundet og inn i Eikeren, ville ikke fullt uttak til VIV kunne resultere i forurensning av drikkevannsinntaket til Øvre Eiker. Økt vannverksinntak til 2432 l/s vil heller ikke endre den bakteriologiske vannkvaliteten i drikkevannet til Øvre Eiker vannverk i målbar grad. Selv under ekstremt ugunstige vind og temperaturforhold er det lite sannsynlig at bakterier fra Fiskumvatnet vil påvirke vanninntaket i nevneverdig grad.nb_NO
dc.description.sponsorshipVestfold interkommunale vannverk (VIV)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4505nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltning og vanndirektivetnb_NO
dc.titleEikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og Nedre Buskerud. Økt tilbakerenning fra Fiskumvannet - betydning for vannkvalitet i Eikeren og for Øvre Eiker Vannverknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannsforsyningnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordstrøm og spredningnb_NO
dc.subject.keyworddrinking waternb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordsupplynb_NO
dc.subject.keywordcurrentnb_NO
dc.subject.keyworddistributionnb_NO
dc.relation.projectO-21165-2nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge