Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOredalen, T.J.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorMortensen, T.nb_NO
dc.contributor.otherOredalen, T.J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.coverage.temporal1972-2001nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:47:19Z
dc.date.available2014-08-01T10:47:19Z
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier4547nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4201-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211745
dc.descriptionÅrsliste 2002nb_NO
dc.description.abstractDe siste 30 årene er det satt i gang en rekke tiltak for å bedre vannkvaliteten i Gjersjøen. Nordre Follo Renseanlegg ble satt i drift i 1971 for å redusere tilførslene av urenset husholdningskloakk til innsjøen. Senere er avløpsnettet satt i stadig bedre stand. Flere faktorer sammen underbygger en totalt sett positiv utviklingen i Gjersjøen, fra starten på måleprogrammet tidlig på 70-tallet og fram til i dag. 70-tallet og fram til i dag. Etter en lang positiv utvikling, ser vi likevel en tendens til en gradvis reduksjon av vannkvaliteten i Gjersjøen. Endringene er små, men flere variabler peker i samme retning konsentrasjonen av total-fosfor har gradvis økt siden 1995, oksygenkonsentrasjonen på 30 meter dyp viser en synkende tendens i samme periode, og en høy andel av blågrønnalger i planteplanktonet for år 2001 er påfallende. blågrønnalger i planteplanktonet for år 2001 er påfallende. Vannkvaliteten i Gjersjøen med hensyn på klorofyll, fosfor og siktedyp klassifiseres, etter SFTs vannkvalitetskriterier, som "mindre god" i 2001. vannkvalitetskriterier, som "mindre god" i 2001. Det anbefales å fortsette den årlige overvåking av fosfor- og nitrogentilførselen fra de viktigste bekkene og av vannkvaliteten i Gjersjøen, samt å gjøre en mer inngående vurdering av belastningen fra de ulike aktiviteter i nedbørfeltet. Uten dette kontinuerlige programmet vil det være vanskelig å skille en langsom utvikling (positiv eller negativ) i innsjøen og i tilførslene, fra naturlige år-til-år variasjoner.nb_NO
dc.description.sponsorshipOppegård kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4547nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleOvervåking av Gjersjøen 1972-2001 og resultater fra sesongen 2001nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordalgeoppblomstringnb_NO
dc.subject.keywordforurensningsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordpollution monitoringnb_NO
dc.subject.keywordalgal bloomsnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.relation.projectO-21033nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge