Show simple item record

dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorBarlaup, B.nb_NO
dc.contributor.authorBang, K.nb_NO
dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.authorGabrielsen, S.E.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorLindstrøm, E.-A.nb_NO
dc.contributor.authorRaddum, G.nb_NO
dc.contributor.authorTeien, H.C.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:47:57Z
dc.date.available2014-08-01T10:47:57Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4656nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4321-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212040
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractDosering av flytende silikatlut som et alternativ til kalking har vært utprøvd i Tangedalselva i Masfjorden kommune i Hordaland over en periode på 15 måneder fra mai 2001 tom. august 2002. Prosjektet omfattet dokumentasjon av effektene på vannkjemi, villfisk av aure, laks, bunndyr og påvekstalger. Resultatene viste hurtig reduksjon (<1 minutt) av labilt aluminium etter silikatdosering, og dette ble reflektert i redusert gjelle-aluminium både hos villfisk av aure i elva, og hos laks i bur- og karforsøk. Tetthetene av aure i elva er gode, og ble ikke vesentlig endret av behandlingen. Når det gjelder bunndyrsamfunnet var det ingen store endringer, men en viss økning i forekomstene av moderat sensitive vårfluer. Påvekstalgesamfunnet viste noe økt frekvens av kiselalger, spesielt gjaldt dette for arten Tabellaria flocculosa. In situ målinger av vannkjemi har vist at silikat dosert øverst i et vassdrag fortsatt vil være reaktiv, og kunne avgifte Al fra sure sidebekker lengre nede i vassdraget. Videre ser det ut til at silikat, i motsetning til kalk, kan hindre mobilisering av aluminium fra kolloider når vassdraget møter sjøen (estuarine blandsoner). Basert på disse og tidligere studier vil en anbefalt silikatdose for Tangedalselva ligge på 1,5-2 mg SiO2 pr. liter. Silikat er vesentlig dyrere enn kalk, mens investerings-kostnadene for doseringsanlegg er lavere (ca 200 000 versus 1-1,2 mill. kr.). Bruk av silikatlut framfor kalk vil være mest aktuelt i vassdrag hvor hurtig Al-avgiftning er kritisk, hvor en har behov for periodevis avsyring i forbindelse med flommer (av/på), eller der estuarine blandsoner er et vesentlig problem.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4656nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologi og akvakulturnb_NO
dc.titleLangtidseffekter av silikatdosering. Ett års utprøving av silikat i Tangedalselva, et sidevassdrag til Undesdalsvassdraget i Hordalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.subject.keywordsurt vannnb_NO
dc.subject.keywordsilikatlutnb_NO
dc.subject.keywordbiologiske effekternb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.subject.keywordacidnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordbasicnb_NO
dc.subject.keywordsilicatenb_NO
dc.subject.keywordbiologicalnb_NO
dc.subject.keywordeffectnb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.relation.projectO-20212nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge