Show simple item record

dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorRøyset, O.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:10Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:10Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4694nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4362-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212145
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractDet har lenge vært kjent at jern løst i vann er giftig for fisk ved at jernet akkumuleres på gjellene og forårsaker respirasjonssvikt (okerkvelning). De senere årene er det flere ganger rapportert til dels omfattende tap av fisk. På oppdrag fra et kultiverings-anlegg og to smoltanlegg er det gjennomført et pilotforsøk for å undersøke om dosering av silikatlut er et egnet tiltak for å avgifte jern. Forsøkene ble gjennomført ved NINAs forskningsstasjon for ferskvannsfisk på Ims ved Sandnes. Aure av Tunhovdstammen ble eksponert for vann tilsatt ca. 1 mg jern. Jern ble tilsatt som både to- og treverdig i 1:1 forhold (henholdsvis FeSO4 og FeCl3). Fisk ble eksponert i tre ulike vannkvaliteter: driftsvann tilsatt jern, driftsvann tilsatt jern og 3 mg silikat (SiO2), driftsvann tilsattt jern og 6 mg silikat. Det er velkjent at giftigheten til jern endres med økende alder på vannet. I forsøket ble fisk eksponert i vann med oppholdstid 10, 20 og 30 minutter. Resultatene viste at silikatdoseringen avgiftet jernet raskt. I samtlige kar tilsatt silikat hadde fisken jernkonsentrasjoner på gjellene ned mot det nivået en fant hos referansefisken (ca 100µg Fe per g gjelle tørrvekt). I karrekken med kun jerntilsetning avtok gjellekonsentrasjonene av jern fra 600 til ca. 200 med økende oppholdstid fra 10 til 30 minutter. I karene med silikatdosering var det ingen effekt av oppholdstid, dvs. avgiftningen hadde skjedd innen 10 minutter. Resultatene er svært lovende med tanke på bruk av flytende silikatlut som metode for avgiftning av jern. Det må utvikles metoder som lar oppdretterne identifisere perioder hvor silikatbehandling av vannet bidrar til å sikre fiskehelse.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk avlsstasjon for fjellaure/Ål vg.skole Flatanger settefisk Fjord Seafood Norway ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4694nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologi og akvakulturnb_NO
dc.titleAvgiftning av jern ved dosering av flytende silikat - en pilotstudienb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordaurenb_NO
dc.subject.keywordjerntoksisitetnb_NO
dc.subject.keywordsilikatnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordbrownnb_NO
dc.subject.keywordtroutnb_NO
dc.subject.keywordironnb_NO
dc.subject.keywordtoxicitynb_NO
dc.subject.keywordwaterglassnb_NO
dc.subject.keywordsilicatenb_NO
dc.relation.projectO-23512nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge