Show simple item record

dc.contributor.authorRognerud, S.nb_NO
dc.contributor.authorBorgstrøm, R.nb_NO
dc.contributor.authorQvenild, T.nb_NO
dc.contributor.otherRognerud, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Norgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:16Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:16Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4712nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4382-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212189
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractRapporten omhandler fiskeribiologiske forhold, konsentrasjoner av kvikksølv i fisk, ørekytas utbredelse og studier av næringskjeder i innsjøer på Hardangervidda i perioden 2000 til 2002. Resultatene av denne og tidligere undersøkelser av ørretbestandene på Hardangervidda er sammenholdt med klimavariasjoner gjennom de siste 100 år. Konsentrasjonene av kvikksølv i ørret var lavere enn den grensen myndighetene har satt for omsetning av fisk, og det er ikke nødvendig med kostholdsråd for fisk fanget til eget konsum. Ørekyt har spredt seg til stadig nye vassdrag, og den har stor innvirkning på ørretbestandene i uregulerte innsjøer, men mindre i regulerte innsjøer. Påvekstalger var dominerende energikilde for fiskens næringskjede i alle innsjøene, unntatt i det sterkt regulerte Sysenvatn der planktonalger var viktigst. Snømengdene på våren påvirker produksjonsesongens lengde og derved fiskens tilvekst på Vestvidda. I Viddas sentrale og østlige innsjøer betyr snømengden mindre enn temperaturen i produksjonsesongen for tilveksten. Variasjonen i temperaturen i innsjøene i sommerperioden var hovedsakelig styrt av variasjonen i luftemperaturen. Variasjoner i klimatiske faktorer ga derfor et viktig bidrag til å forklare de store variasjonene i årsklassestyrke og dermed i fisket, som er beskrevet i tidligere tider og som vi har observert de siste årene.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN) EBL-Kompetanse Statskog SF Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen Fjellstyrene i Odda og Eidfjord Eidfjord Kommune IS Laagefjeldnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4712nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleØrreten på Hardangervidda. Næringsnett, kvikksølvinnhold, ørekytespredning og klimavariasjoner - følger for fiske og forvaltningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.subject.keywordnæringsnettnb_NO
dc.subject.keywordkvikksølv i fisknb_NO
dc.subject.keywordørret og ørekytnb_NO
dc.subject.keywordeffekter av klimavariasjoner på bestandenenb_NO
dc.subject.keywordfoodnb_NO
dc.subject.keywordwebnb_NO
dc.subject.keywordmercurynb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbrownnb_NO
dc.subject.keywordtroutnb_NO
dc.subject.keywordminnownb_NO
dc.subject.keywordeffectsnb_NO
dc.subject.keywordclimatenb_NO
dc.subject.keywordvariabilitynb_NO
dc.subject.keywordonnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordpopulationsnb_NO
dc.relation.projectO-21960nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge