Show simple item record

dc.contributor.authorOlsgard, F.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, T.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorLømsland, E.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorMjelde, M.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.otherOlsgard, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:20Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:20Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4723nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4393-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212221
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av det interne FoU-prosjektet BIOKLASS. BIOKLASS har vært forprosjektet til det strategiske instituttprogrammet BIOKLASS SIP. Forprosjektet BIOKLASS ble initiert i sammenheng med innføring av Vannrammedirektivet og behovet for utvikling av et biologisk basert klassifikasjonssystem. Hensikten med forprosjektet har vært å få oversikt over hva som gjøres nasjonalt og internasjonalt innen biologisk klassifisering, finne egnede nasjonale datasett for testing, teste etablerte og nyere klassifiseringsmetoder og eventuelt starte utvikling av nye metoder. Planer for videre arbeid innen BIOKLASS SIP er angitt.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk institutt for vannforskning (NIVA)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4723nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - marintnb_NO
dc.titleBIOKLASS - forprosjekt Vurdering og utprøving av metoder for biologisk klassifisering av økologisk status i limnisk og marint miljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.subject.keywordbiologisk klassifiseringnb_NO
dc.subject.keywordklassifiseringsmetodernb_NO
dc.subject.keywordøkologisk statusnb_NO
dc.subject.keywordvannrammedirektivetnb_NO
dc.subject.keywordwater framework directivenb_NO
dc.subject.keywordbiologicalnb_NO
dc.subject.keywordclassificationnb_NO
dc.subject.keywordclassificationnb_NO
dc.subject.keywordmethodsnb_NO
dc.subject.keywordecologicalnb_NO
dc.subject.keywordstatusnb_NO
dc.relation.projectO-40114nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge