Show simple item record

dc.contributor.authorLydersen, E.nb_NO
dc.contributor.authorBakke, T.A.nb_NO
dc.contributor.authorHøgberget, R.nb_NO
dc.contributor.authorHåvardstun, J.nb_NO
dc.contributor.authorHytterød, S.nb_NO
dc.contributor.authorMo, T.A.nb_NO
dc.contributor.authorPettersen, R.A.nb_NO
dc.contributor.authorRosseland, B.O.nb_NO
dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.otherLydersen, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialMøre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:35Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:35Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4783nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4460-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212345
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractMed kun ett doseringspunkt for aluminiumsulfat (AlS), har vi lykkes med å eliminere lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Malmberg) over en strekning på 4.5 - 5.0 km i Batnfjordelva, Møre og Romsdal. Elvas lakseførende strekning er ca 11 km. Ved Stasjon 1 som lå 2.2 km nedstrøms doseringspunktet, var alle undersøkte laks G. salaris-frie etter 4 dager. At vi ikke klarte å fjerne G. salaris enda lengre ned i vassdraget, skyldes det faktum at store sidevassdrag kommer inn i hovedelva. De aktive formene av aluminium (Al) blir da fortynnet. I tillegg bidrar sidevassdragene til økt pH som reduserer mengden aktive Al-former som kan være tilstede løst i vannet. I en framtidig fullskala-behandling vil selvsagt sidevassdragene også behandles med sur aluminiumløsning. Da vil aluminium virke i hele den lakseførende strekningen. Under forsøkene i Batnfjorden ble Al-dosene doblet i forhold til den dosen som fjernet parasitten etter 4 dager. Dette doseringsregimet varte i en uke. Ingen fiskedød ble registrert, men en svak fysiologisk påvirkning ble påvist hos den eksponerte fisken. Effektene var imidlertid så marginale at fisken ikke vil ha problemer med å restitueres når behandlingen opphører og fisken igjen får normal vannkvalitet. Under behandlingen var all aktivitet i og rundt vassdraget som normalt. Husdyr på beite brukte elva som drikkevannskilde og fiskere fanget fisk mens behandlingen pågikk.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4783nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleAl-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.subject.keywordgyrodactylus salarisnb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordal-behandlingnb_NO
dc.subject.keywordgyrodactylus salarisnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordal-treatmentnb_NO
dc.relation.projectO-23055nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge