Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.authorBarton, D.nb_NO
dc.contributor.authorGaut, A.nb_NO
dc.contributor.authorTjomsland, T.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorTurtumøygard, S.nb_NO
dc.contributor.authorØygarden, L.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, D. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:36Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:36Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4785nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4463-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212349
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractDet er foretatt en "første karakterisering" etter EUs Vanndirektiv i Haldenvassdraget med tilhørende fjordområder. Det er delt inn i vannforekomster, disse er typifisert, det er vurdert belastninger og virkninger, og vannforekomstene er gitt en risiko for hvorvidt de står i fare for ikke å tilfredsstille vanndirektivets krav om god vannstatus. Arbeidet har omfattet innsjøer og elver, marine områder, og grunnvann. I alt er det identifisert 92 vannforekomster i Haldenvassdragets felt. Det er funnet 2 kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster. Det er identifisert 10 marine vannforekomster i Haldenområdet. Avrenning og utslipp fra befolkning og landbruk er største belastning. I Iddefjorden og Singlefjorden er det også en del industriforurensning. I Haldenvassdraget er eutrofiering og partikkelforurensning de mest fremtredende miljøeffektene. Det er særlig i de høyereliggende åsene i Aremark at forsuring er et problem. At mange vassdrag er influert av kalking har gjort at vurdering av forsuring er noe usikker. Vassdraget er lite påvirket av miljøgifter, mens i sedimentene i Iddefjorden og Singlefjorden er det lagret en del miljøgifter fra gamle industriutslipp. Vannbrukere er registrert og gitt økonomisk karakterisering i tråd med direktivet. Brukerkonflikter er registrert, og de viktigste knytter seg til forurensning fra landbruk og kloakk, samt reguleringseffekter. Det er ikke registrert noen klare trender som vil medføre at det er sannsynlig at status endrer seg fram mot 2015. Det eneste må være at forsuringen reduseres i takt (noe forsinket) med det reduserte nedfallet som observeres. Det er heller ikke noen vedtatte planer som vil bedre eller forverre vannforekomstene nevneverdig. Det er nylig tatt initiativ til et nytt tiltaksplanarbeid for å bedre tilstanden i vassdraget, men det er for tidlig å inkludere noen effekter av dette før tiltak er vedtatt.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Forurensningstilsyn,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4785nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltning og vanndirektivetnb_NO
dc.titleKarakterisering. Haldenvassdraget med utenforliggende fjordområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO
dc.subject.keywordkarakteriseringnb_NO
dc.subject.keywordeus vanndirektivnb_NO
dc.subject.keywordvannstatusfastsettelsenb_NO
dc.subject.keywordwater framework directivenb_NO
dc.subject.keywordcharacterisationnb_NO
dc.subject.keywordeenb_NO
dc.subject.keywordassessmentnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordstatusnb_NO
dc.relation.projectO-23357nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge