Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, E.nb_NO
dc.contributor.authorGrande, M.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherIversen, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNord-Trøndelagnb_NO
dc.coverage.temporal1970-2003nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:58Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:58Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4871nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4555-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212519
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractGrong Gruber deponerte flotasjonsavgang med høyt svovelinnhold i østre Huddingsvatn i perioden 1972-1998. Man oppdaget etter kort driftstid at spredning av avgangspartikler førte til betydelig nedslamming av hele vassdraget ned til Vektaren. Det ble gjennomført et tiltak for å begrense spredningen i 1988/89. Tiltaket var vellykket og førte til en gradvis forbedret forurensningstilstand i vestre Huddingsvatn og i Huddingselva. Etter driftsnedleggelsen i 1998 har den gunstige utviklingen fortsatt. Den biologiske tilstand er sterkt forbedret i vestre Huddingsvatn/Huddingselva, men bunndyrfaunaen er ennå ikke normalisert. Dette skyldes sannsynligvis avgangspartikler i bunnmaterialet. Produksjonen av aure blir derved noe lavere enn før. Kobberkonsentrasjonene på vassdragsstrekningen er i nærheten av naturlig bakgrunnsnivå, mens tilførsler av gruvevann fra dagbruddet og fra deponiet i østre Huddingsvatn fører fortsatt til høyere sinkkonsentrasjoner enn før gruvestart. Sinknivået i vassdraget vurderes å være uproblematisk. Metallkonsentrasjonene i deponiet er svakt synkende slik som beregnet i modellforsøk.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsulfid ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4871nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvann- og avløpsteknologinb_NO
dc.titleKontrollundersøkelser i vassdrag 1970-2003. Norsulfid AS avd. Grong Grubernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.subject.keywordkisgruvenb_NO
dc.subject.keywordavgangsdeponeringnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallernb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologinb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordpyritenb_NO
dc.subject.keywordminingnb_NO
dc.subject.keywordtailingsnb_NO
dc.subject.keyworddisposalnb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologynb_NO
dc.relation.projectO-69120nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge