Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.authorBjørndalen, K.nb_NO
dc.contributor.authorSyversen, N.nb_NO
dc.contributor.authorTurtumøygard, S.nb_NO
dc.contributor.authorØygarden, L.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:49:13Z
dc.date.available2014-08-01T10:49:13Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4922nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4613-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212646
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractHaldenvassdraget består av en lang rekke innsjøer med korte elevetrekninger i mellom. Vassdraget forurenses i hovedsak av næringssalter fra landbruk og befolkning. Vannkvaliteten er dårlig øverst i vassdraget, men bedrer seg nedover. Vurderte forurensningskilder er erosjonsfosfor fra landbruksarealer, avløp fra spredt bebyggelse samt lekkasje og overløp fra kommunaltekninske anlegg. Vannkvalitet og miljømål for utvalgte innsjøer er angitt. Det er stor avstand mellom miljømålene og totale fosfortilførsler. Tiltakene mot Bjørkelangen og Skulerudsjøen er viktigst. Virkningen av tiltakene avtar nedover i vassdraget. De vurderte tiltakene synes ikke tilstrekkelige til å nå miljømålene. Tallmaterialet er imidlertid usikkert. Andre kilder er nevnt, men ikke kvantifisert. Kostnader ved tiltakene er sjablongmessig vurdert.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljøprosjekt Haldenvassdragetnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4922nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltning og vanndirektivetnb_NO
dc.titleForenklet tiltaksanalyse for Haldenvassdraget. Hovedrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.subject.keywordtiltaksanalysenb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordfosfornb_NO
dc.subject.keywordmiljømålnb_NO
dc.subject.keywordabatementnb_NO
dc.subject.keywordanalysesnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordphosphorousnb_NO
dc.subject.keywordenvironmentalnb_NO
dc.subject.keywordgoalnb_NO
dc.relation.projectO-24168nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge